Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Slovnične in druge napače (tudi terminološke)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tukaj spodaj mi prosim napišite, če je kje kak kiks in če bi kak termin spremenili ali uporabili drugače.

Primer:

1.1.10 Strelske kategorije

namesto kategorij bi raje uporabil besedo zvrst, ker se mi to zdi lepše [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]....
Pojasnil bi kategorijo.
Izrazi, ki se v našem športu uporabljalo in prav bi bilo, da bi jih uporabljali še v naprej:

Strelstvo - športna panoga
Kategorija - člani, članice, veterani, začetniki.....Lahko se uporabi beseda konkurenca.
Disciplina - pištola, revolver, MK puška, VK puška, VP.....Lahko se deli na precizno, hitrostno, hitrostrelno...

Primeri pravilne uporabe:
- V kategoriji članov, je v disciplini VP zmagal XY.
- V ženski konkurenci, v disciplini MK puška, je zmagala AB.
- V kategoriji veteranov, lahko nastopajo le tekmovalci, ki so, do tega datuma, dopolnili 50 let in starejši...
- Tekmovalci kategorije začetnikov, bodo na prvih tekmah, lahko nastopili, le v disciplinah z MK orožjem...
- Orožje, disciplin preciznega streljanja, se deli na kratkocevno, dolgocevno, repetirno....MK, VK, z odprtimi, diopterskimi, optičnimi merki...
- V disciplini VP so dovoljene le nepredelane vojaške puške...
- V disciplini VK pištola/revolver, je dovoljeno le strelivo s svinčeno kroglo...

Povsem napačna uporaba, ki jo v razpisih napiše "veteran":
…strelske panoge: VK pištola/revolver, VK puška.....
Danke vzeto na znanje bom spremenil v končni verziji in predlagam da ostali to tudi upoštevajo v svojih predlogih sprememb pravil.
Nekako me že v naslovu moti beseda "Precizno", lepša se mi zdi uporaba besede "Natančno"...

Potem bi pa imel pripombo tudi na uporabo besede v točkah 1.1.1., 1.1.2. "Prireditev". Bolj bi bila umestna uporaba besede "Dogodek", da ne bi kdo slučajno zamenjal naših strelskih tekmovanj, (ki so v večini vse zaprtega tipa) z prireditvami odprtega tipa, oz. z javnimi prireditvami!
Tudi strinjam [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
Kazalo
1.1.6 Tekmovaleci

Slovnična napaka je označena z rdečo...
Pozabil updatati kazalo v tekstu spodaj je ok [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]