Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 1.1.4 Serija strelov
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:1.1.4 Serija strelov
Niz zaporednih strelov. Serija strelov je lahko 10 ali 15 strelov s časovno omejitvijo ene minute na posamičen strel. Preizkusni streli niso del serije, se pa čas za preizkusne strele prišteje času za serijo. Skupen čas za serijo in preizkusne strele ne sme biti daljši od 20 minut. Pri kategorijah dolgocevnega orožja kjer se strelja brez naslonov se lahko čas streljanja podaljša na 2 minuti za strel in maksimalno 10 minut za poizkusne strele. Odločitev o podaljšanju časa za serije kjer se strelja brez naslonov sprejme organizator in to navede v razpisu tekmovanja.

pmarjan:
Serija strelov je lahko 10 ali 15 strelov s časovno omejitvijo najmanj ene minute na posamičen strel.
Citat:
Citat:1.1.4 Serija strelov
Niz zaporednih strelov. Serija strelov je lahko 10 ali 15 strelov s časovno
omejitvijo ene minute na posamičen strel. Preizkusni streli niso del serije,
se pa čas za preizkusne strele prišteje času za serijo. Skupen čas za serijo
in preizkusne strele ne sme biti daljši od 20 minut. Pri kategorijah
dolgocevnega orožja kjer se strelja brez naslonov se lahko čas streljanja
podaljša na 2 minuti za strel in maksimalno 10 minut za poizkusne strele.
Odločitev o podaljšanju časa za serije kjer se strelja brez naslonov
sprejme organizator in to navede v razpisu tekmovanja.

Na konec bi dodal odstavek:

Pri hitrostnem preciznem streljanju organizator določi časovno omejitev za posamezno serijo strelov. Npr. 10 sekund za 5 strelov.
Stra: +1
Stra: +2