Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2.2 Revolver
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:Dovoljeni so kalibri od 6,35mm do 12,7mm oz. ameriški ekvivalenti. Drugih omejitev glede orožja ni. Uporaba optike ni dovoljena. Strelja se na razdalje 25m ali več.
Strelja se eno ali dvoročno iz stoječega položaja. Noben del strelčevega telesa se ne sme naslanjati na objekte na strelišču (miza, stol, ipd.)


pmarjan: Uporaba optike in kompenzatorjev ni dovoljena.
pmarjan: +1
pmarjan: +1
pmarjan: +1
pmarijan: +1
pmarijan: +1