Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2.3 Mk puška odprti merki
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:Dovoljen kaliber je .22lr. Merki morajo biti klasični mehanski odprti (zareza in muha), drugih omejitev ni. Strelja se na razdalje 50m ali več.
Strelja se leže z ramena brez naslonov. Dovoljena je uporaba strelskega pasu/jermena, jopiča in rokavice.

pmarjan: Dovoljena je uporaba strelskega pasu/jermena, kljuke, jopiča in rokavice.
pmarjan: +1