Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2.4 MK puška diopter
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:Dovoljen kaliber je .22lr. Merek mora biti diopterski proste izbire edini pogoj je, da ni nikakršne povečave. Strelja se na razdalje 50m ali več.
Strelja se leže z ramena brez naslonov. Dovoljena je uporaba strelskega pasu/jermena, jopiča in rokavice.

pmarjan: Dovoljena je uporaba strelskega pasu/jermena, kljuke, jopiča in rokavice.
pmarjan: +1