Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 1.1.11 Dodatne kategorije
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
long range tekme (nad recimo 300m- 1000m)? tukaj moraš imeti podloženo orožje tako, da ne spada v kategorijo VK optika.