Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 1.2 Spreminjanje pravil
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:"na glasovanje na forum Strelec"


Pravilnik spremenimo tako da bo:

na glasovanje na forum Strelec in zbiranje mnenj preko anket na strelskih tekmah.

PS: Morda je dosti tudi takih, ki ne berejo foruma in posledično nimajo možnosti sodelovati pri soustvarjanju pravilnika.
Friderik: +1