Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2.7. VK puška odprti merki
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
...Dovoljen je tudi diopterski merek...??
Če je dovoljen diopterski merek, se pravi, da lahko tekmovalec uporablja puško proste izbire. Kakšna je ta puška in njena natančnost, je ( vsem ) znano. Kašno veselje do nastopa, lahko ima tekmovalec, ki pride na tekmo s puško, ki zaradi predelanega ali zamenjanega prožilnega mehanizma, izpade iz discipline VP in je uvrščen v disciplino VK?
" Napisal:... Kašno veselje do nastopa, lahko ima tekmovalec, ki pride na tekmo s puško, ki zaradi predelanega ali zamenjanega prožilnega mehanizma, izpade iz discipline VP in je uvrščen v disciplino VK?

Ima pa veselje do "parkiranja" (parkiraš puško v prtljažnik in jim J.M. vsem po spisku [img]{SMILIES_PATH}/eusa_sick.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img] )