Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 3.3 Objava končnih rezultatov in reševanje pritožb
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:Takoj po zaključku streljanja (to objavi organizator jasno vsem tekmovalcem) začne teči 30 minutni rok za pritožbe (pritožbe so možne tudi že prej - glej poglavje o ocenjevanju tarč) tarče zadnje runde mora organizator oceniti in dati na voljo tekmovalcem v vsaj 20minutah. Organizator v primeru pritožb le te takoj razreši oz. v kolikor pritožb ni lahko že pred iztekom roka objavi uradne rezultate in izpelje podelitev. Pri pritožbah je odločitev pritožbene komisije zadnja in tekmovalec nima pravice ugovora. Naknadnih pritožb ni mogoče upoštevati in so neveljavne. Pritožbe so plačljive in sicer 10€, ki jih tekmovalec poravna ob najavi pritožbe.
Točkuje se na način, da se seštevajo doseženi krogi in doseženo število zadetkov v polje X. Rezultati se objavijo na način iz katerega je razvidno število krogov in število morebitnih zadetih polj X (20 strelna serija je maksimalen rezultat 200-20x). Za razporeditev tekmovalcev se najprej šteje število krogov in nato število zadetih X polj. V primeru enakega rezultata se oceni še število zadetih polj 9-1. V primeru popolnoma enakega rezultata se doseženo mesto deli. Enako štetje naj velja tudi za mnogoboj ali ligaško tekmovanje vendar je ta del stvar odločitve organizatorja.
V primeru dvoma o vrednosti zadetka se odloča v prid tekmovalcu, v primeru, da je zadetek vprašljiv in je na splošno tarča odlična (skupina zadetkov izjemna – grupacija več kot 70% strelov znotraj 1MOA) se odloči v prid tekmovalcu in upošteva "nevidni" zadetek v vrednosti povprečja grupe. Za ocenjevanje tarč z dvojnimi zadetki je pristojna sodniška komisija, ocenjevalec sporoči komisiji, da gre za morebiten dvojni zadetek in komisija se nato odloči o veljavnosti ali ne veljavnosti zadetka.

pmarjan: Na koncu prvega odstavka glede plačila pritožbe bi dodal še naslednji stavek:
"Če je pritožba razrešena v prid tekmovalca, se mu vplačana akontacija za pritožbo vrne, če se pa pritožba spozna kot neutemeljena/neupravičena, pa znesek ostane organizatorju tekmovanja."

Zadnji odstavek te točke je vprašljiv, saj so znane situacije in osebki/tekmovalci, ki ob dveh dobrih zadetkih (se luknji držita, oz je "luknja v luknji") tretjega sploh ne ustrelijo (ali ga pa zanalaš mimo tarče) in prijavijo kar tri zadetke... Enako velja pri kratkocevnem, ko je center že ven izbit, potem se menda strelja samo še mimo tarče...
Citat:...Pritožbe so plačljive in sicer 10€...

Predlagam, da se tekmovalcu, da tarča na vpogled (po odstreljeni seriji brez prijemanja, da si zapomni rezultat). Če se rezultat, ki ga sodniki objavijo, ne ujema z rezultatom tekmovalca, potem se lahko pritoži. Sodnik, ki prejme pritožbo, pregleda in oceni tarčo še enkrat in šele takrat jo pokaže tekmovalcu. V primeru neupravičene pritožbe, organizator zadrži znesek pritožbe, v nasprotnem primeru, se denar vrne tekmovalcu.
P.s.: Že več kot 30 let, imam o tem svoje mišljenje, s katerim se marsikateri tekmovalec strinja in je naslednje: Zakaj pa, v primeru upravičene pritožbe, organizator, zaradi površnega dela, ne plača določenega zneska tekmovalcu, ki je, zaradi iskanja pravice, moral vložiti določen znesek?
357: +1
Tole sem kot naročeno videl na zadnji tekmi, ko so eno Rokovo tarčo zgubili oz. zamešali oz. je bilo "nekaj" a smo vse skupaj tako pozno odkrili, da seveda ni bilo več mogoče ugotoviti kaj je bilo na stvari. Zato mislim, da je resnično nujno, da ko organizator pobere tarče (večje razdalje, do 100m gredo strelci itak lahko s sodnikom do tarč), da jih pokaže vsem strelcem (seveda brez prijemanja in tiščanja mezincev v desetke [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] ), da se takoj razčistijo kakšne nejasnosti in preveri identiteta tarč.
"M Napisal:seveda brez prijemanja in tiščanja mezincev v desetke

No vsako tako dejanje je nešportno in ima za rezultat diskvalifikacijo strelca!
Tudi tistih 10€ za pritožbo bi povišal. V nasprotnem primeru bo na vsaki tekmi 30 pritožb. Če je cena visoka potem se bo pritožil tisti, ki ve da je bil oškodovan, vsi ostali pa odpadejo, ker obstaja velika možnost da bo ostal brez 30-50€.