Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Tekma Alpe/Adria 24.09.2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdravljeni.

V soboto, dne 24.09.2011 bo na vojaškem strelskem poligonu SV Bloška polica organizirano strelsko tekmovanje. Tekmovalo se bo v klasičnih disciplinah:
- pištola
- revolver,
- MK Optika,
- MK Diopter,
- MK Odprti merki,
- VP,
- VK,
- Sniper 100m,
- Sniper 300m.

Prav tako bo (zopet samo informativno) razvrstitev tekmovalcev v mnogoboju in ekipna razvrstitev. Podeljena pa bodo odličja za najboljšega tujca in najboljšega mladoletnika v disciplini Sniper 100m. Izrazne oblike napisane v moškem spolu so splošno mišljene za oba spola.

Uradno vabilo sledi.

Strelski pozdrav:
Team Alpe/Adria!
Obvestilo:

Preklicujemo razpis za objavljeno strelsko tekmovanje Alpe/Adria