Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2.8 Vk puška optika
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Citat:Dovoljene so vse puška od kalibra 5.56mm naprej (izjema so le omejitve
na streliščih in seveda zakonske omejitve) maksimalna teža orožja je
10kg. Omejitev pri izbiri optike ni, teža optike se šteje v skupno težo
orožja. Strelja se na razdalje 100m ali več.
Strelja se leže, kopito mora biti oprto v rame, dovoljena sta prednji in
zadnji mehak naslon. Zadnji naslon mora biti prost in nepovezan z
orožjem ali prednjim naslonom. Če je prednji naslon pritrjen na orožje se
šteje v skupno težo orožja.
Moj predlog:
Dovoljene so vse puške od kalibra 5,56mm naprej(izjema so le omejitve na streliščih in zakonske omejitve)
Maksimalna teža orožja je 10kg.Omejitev pri izbiri povečave optike ni,teža optike se šteje v skupno težo orožja.
Strelja se na razdalje 100m ali več.Strelja se leže,kopito mora biti oprto v rame in z ničemer podloženo,
dovoljen je prednji naslon.Pri strelni razdalji večji od 300m pa sta dovoljena prednji in zadnji mehak naslon.
Zadnji naslon mora biti prost in nepovezan z orožjem ali prednjim naslonom.Če je prednji naslon pritrjen na orožje se šteje v skupno težo orožja.
LP Mirko
"bohinc" -1

jaz mislim, da bi morali pustiti pri optikah tudi zadnje naslone. Zakaj:
- strelci (vsaj na naših tekmah) so se v večini na to navadili in tudi pozitivno sprejeli (zakaj ni pomembno),
- brez dovoljenih zadnjih naslonov smo zopet pri možnostih goljufanja in tako posledično slabi volji,
- za "tehničarje" tako ostaja nekaj, so pa tudi discipline z odprtimi merki, kjer se lahko "ta pravi" strelci dokazujejo z svojimi sposobnostmi in tako je tekma glede izbire načinov streljanja razgibana. V seštevku za mnogoboj pa so tri popolnoma različne - pa vendar najbolj zastopane - discipline,
- brez zadnjega naslona še zmeraj lahko streljaš, če je le-ta dovoljen, saj je jasno nakup teh zadnjih vreč dodatna finančna obremenitev,
- če se hočemo rezultatsko primerjat z nekom iz drugih držav, moramo zraven enakih tarč streljat tudi po vsaj cca enakih preddispozicijah...
"boh Napisal:
Citat:Dovoljene so vse puška od kalibra 5.56mm naprej (izjema so le omejitve
na streliščih in seveda zakonske omejitve) maksimalna teža orožja je
10kg. Omejitev pri izbiri optike ni, teža optike se šteje v skupno težo
orožja. Strelja se na razdalje 100m ali več.
Strelja se leže, kopito mora biti oprto v rame, dovoljena sta prednji in
zadnji mehak naslon. Zadnji naslon mora biti prost in nepovezan z
orožjem ali prednjim naslonom. Če je prednji naslon pritrjen na orožje se
šteje v skupno težo orožja.
Moj predlog:
Dovoljene so vse puške od kalibra 5,56mm naprej(izjema so le omejitve na streliščih in zakonske omejitve)
Maksimalna teža orožja je 10kg.Omejitev pri izbiri povečave optike ni,teža optike se šteje v skupno težo orožja.
Strelja se na razdalje 100m ali več.Strelja se leže,kopito mora biti oprto v rame in z ničemer podloženo,
dovoljen je prednji naslon.Pri strelni razdalji večji od 300m pa sta dovoljena prednji in zadnji mehak naslon.
Zadnji naslon mora biti prost in nepovezan z orožjem ali prednjim naslonom.Če je prednji naslon pritrjen na orožje se šteje v skupno težo orožja.
LP Mirko
Dovoljena so vsa dolgocevna orožja od metričnega ekvivalenta ameriškega kalibra .17 in večja (izjema so le omejitve na streliščih in zakonske omejitve).
Maksimalna dovoljena teža orožja je 8.250 g, oz. 12.500 g za orožja metričnega ekvivalenta ameriškega kalibra .50 (zaradi specifike orožja). Omejitev pri izbiri povečave optike ni, a se teža optike šteje v skupno težo orožja. Dovoljeni so kompenzatorji in plinske zavore. Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni. Prožilci na izpust niso dovoljeni.
Strelja se leže, na razdalje 100m ali več. Pri vseh razdaljah streljanja je dovoljen prednji naslon. Pri uporabi prednjega naslona, ki niso strelne nožice (bipod), lahko ta opira orožje na največ 8cm dolžine (gledano v smeri streljanja). Mehanski načini za ohranitev namerilne točke pred strelom niso dovoljeni. Pri strelnih razdaljah do vključno 300m je lahko kopito podloženo le z nestrelno roko. Na nestrelni roki ne sme biti strelske rokavice in oblačilo v predelu nestrelne roke ne sme biti prirejeno (odebeljeno) na način, ki bi omogočal nešportno prednost pred drugimi strelci. Pri strelnih razdaljah daljših od 300m je dovoljen zadnji mehak naslon. Pri strelnih razdaljah daljših od 500 metrov je dovoljena tudi uporaba monopoda. Zadnji naslon mora biti prost (nepovezan s prednjim naslonom) in nepovezan z orožjem (razen monopoda). Če sta prednji in zadnji naslon (monopod) pritrjena na orožje, se štejeta v skupno težo orožja.

Ajd!
EDIT na uporabo zadnjega naslona. Nove tarče, v kolikor bodo sprejete, imajo precej večje premere krogov in bodo z lahkoto dopuščale streljanje s takimi nasloni, kot sem jih zapisal zgoraj.


Ajd!
"pmari Napisal:"...- če se hočemo rezultatsko primerjat z nekom iz drugih držav, moramo zraven enakih tarč streljat tudi po vsaj cca enakih preddispozicijah..."
In te so?
F-class ZDA....

Tukaj se moram strinjati (pa čeprav meni osebno to ni všeč), da tako se pač strelja v ZDA (res da na razdalje 500m+) in Evropi.