Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Glasovanje 2.6.1 Vojaška puška
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Predlog1
Citat:
(združevalni kriterij): Vojaška puška

V kategoriji "vojaška puška" je dovoljeno nastopanje vsem vojaškim puškam in njihovim civilnim izpeljankam,katerih zunanjost je identična originalu in ki zadostijo naslednjim zahtevam:
a.) kaliber je lahko 5.45x39, .223Rem, 6,5x55, 7,5x55, .308Win, 7,62x39, .303British, 7,62x54R, 30-06 in 8x57IS, 8x56R, 7,5x54 MAS. Osnovna ideja, je da se zajame vse smiselne vojaške kalibre, izloči pa raznorazne predelave in wildcat kalibre. V primeru dileme ali ne naštetega kalibra presojo ali gre za vojaško puško opravi komisija na samem mestu tekmovanja ali na podlagi predhodnega vprašanja zainteresiranega strelca.
b.) sila proženja mora biti najmanj 1.500g, izjema so puške, kjer je nižja sila proženja nastavljena tovarniško oz. ob izdelavi.
c.) kopita in olesje mora biti identično vojaškemu, lahko je leseno ali sintetično dobavljeno s strani komericialnih dobaviteljev, ki pa ne spreminja originalne funkcionalnosti (blažilci odsuna) ali izgleda.
d.) v primeru PAP delovanja mora orožje imeti delujoč plinski sistem.
e.) merki morajo biti identični vojaškim, muha mora imeti kvadratno ali trikotno silhueto muhe (square topped posts). Merki, ki uporabljajo t.i. "vojaški diopter" ali "peep sight"" brez usmerjevalca pogleda so lahko globoki največ 0.70'' (ali 17,8mm) ter imeti premer največ 0.50'' (12.7mm)
f.) dovoljene so notranje modifikacije, ki izboljšajo funkcionalnost in natančnost. Dovoljena je zamenjava cevi s cevjo match kvalitete v istem kalibru in obliki. Sintetični materiali se lahko uporabijo v notranjosti puške, s čimer se izboljša naleganje sistema v olesje (bedding). Nobena od modifikacij ne sme ovirati osnovne funkcionalnosti orožja ali njegovih varnosnih sistemov.
g.) kopita in olesje je lahko katerekoli barve. Kovinski deli so lahko katerekoli barve. Kovinski deli so lahko aluminij ali jeklo.
h.) prepovedno je dodajanje protizdrsnih oblog na olesje puške.
i.) kompenzatorji niso dovoljeni v kategoriji vojaška puška, dovoljena je uporaba razbijala plamena v kolikor je nameščena v originalni izvedbi. Nastavljive ličnice niso dovoljene.
h.) nastop v kategoriji "vojaška puška" ni dovoljen namenskim ostrostrelskim orožjem(Sako TRG, Steyr SSG, Unique Alpine, ipd.) katerim je bila optična namerilna naprava zamenjana z zasilnimi mehanskimi merki (back-up sights) ali diopterskimi merki.

Strelja se na razdalje 100m ali več, leže, z jermenom ali prednjim naslonom, glede na razpis organizatorja.
Orožje se pred tekmo preveri s strani pooblaščenega sodnika in se mu v primeru da zadosti zgoraj razpisanim pogojem odobri nastopanje na tekmah v kategoriji VP.

Predlog 2:

Citat:Predlog 2: Dve disciplini - Zgodovinska vojaška puška in Vojaška puška

2.6.1 Zgodovinska vojaška puška

Podobno kot zgoraj le, da gre izključno za repetirno orožje z izjemo WWII polavtomatov kot so stg44,41,43, M1 carbine, garand, svt-40,avs36, fn17 ipd... izdelano najkasneje do 1960. Strelja se enako kot predlog 1

2.6.2 Open vojaška puška

Dovoljena vsaka vojaška puška, ki je bila ali je v uporabi v oboroženih silah katerekoli države. Sem se šteje tudi orožje specialnih enot in civilne verzije takega orožja (HK416 npr.) strelja se enako kot predlog 1 sprememba je zgolj pri modifikacijah, kjer spreminjanje proženja, blažilcev odsuna in kopit (ali dodatkov za kopita) ni prepovedano. Ostaja zgolj prepoved spreminjanja merkov in seveda varno proženje kar je pa itak generalno pravilo.