Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 27. tekmovanje za Cestnikov memorial
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Obeščam vse prisotne, da je omenjena tekma z vojaško puško v Braslovčah, 24.09.2011.
Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk ( polavtomatskih in repetirnih ) od kalibra 7,62 mm do 8,0 mm, z odprtimi merilnimi napravami, brez predelav in minimalno težo proženja 1.500 gramov.
Streljalo se bo neomejeno število preizkusnih in 20 strelov za oceno, v času 50 minut na razdalji 100 m v tarčo R35 ( pravilnik SZS ). Štartnina je 15,00 € ( pokali za prve tri ekipe, medalje za člane prvih treh ekip in medalje za prve tri posameznike, topla malica...)
Vse nadaljne informacije in prijave ( do 20.09. [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] ) na:
[email protected]