Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Vabilo na trening dne 22.10.2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabilo na trening - glej priponko
LP
"Veteran Bloke"

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2800...b97d1f.doc (269.5 KB)Â
Zaradi slabega vremena trening dne 22.10 2011 ODPADE. Hvala za razumevanje. SD Veteran - Bloke (predsednik : Mržek Darko )