Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 19.4.2008 DP za amaterskega prvaka Slovenije - PRESTAVLJENO!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PRESTAVLJENO ZARADI VREMENA!


zveza veteranskih druA!tev slovenije
pod okriljem ASZS in ZDVV organizira

DRA1AVNO PRVENSTVO V PRECIZNEM STRELJANJU
Za naslove amaterskih prvakov Slovenije

Prva tekma bo 19. aprila 2008 na poligonu BloA!ka Polica PriÄ?etek ob 10.00 uri

DISCIPLINE :
â€c VK PIA TOLA in REVOLVER 25m
PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
â€c MK PUA KA 50m odprti merki
MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
â€c MK PUA KA 50m optika
MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 20min.
â€c VK PUA KA 100m odprti merki
VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 35cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
â€c MALI SNIPER 100m
Mali Sniper 100m optika (do 16x). TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 poizkusne, ter po tri za rezultat v ostalih 5 tarÄ? v Ä?asu 5+15min.
â€c VELIKI SNIPER 300m
Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

ZA EKIPNO PRVENSTVO (trije Ä?lani) veljajo panoge: piA!tola, revolver in VK puA!ka odprti merki.

Vse puA!ke leA3e: naslon samo spredaj. Zadaj kopito vidno dvignjeno od tal. Sodnik opozori strelca 1x. ÄOe strelec ne popravi poloA3aja, sodnik na list napiA!e bench in rezultat je izven konkurence.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!

Prijave moA3ne od 9.30 do 12.30.
Prijavnina 15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne. Ekipa 20€.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 10% popusta.
IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine.

Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30.
Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15,30

VARNOST!
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni.
Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
VABLJENI !
sporoÄ?ilo organizatorja: [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]


A1al moramo spet sporoÄ?iti, da zaradi slabega vremena prestavljamo strelsko sreÄ?anje na naslednjo soboto, 26.aprila. Isti poligon (BloA!ka Polica), enake discipline. Vabilo sledi.
Upam, da je ta prestavitev zadnja. Nismo prestavili dveh tekem v petih letih, sedaj pa tako. Vendar ima veliki A!ef vedno prav. Ampak mi se ne damo.
UA3ivajte v streljanju (kadar je).
Rajko
Rajko a si iz cukra?
L.P.
A!koda, kaj Ä?mo... [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] A!e vedno pa gremo lahko vsaj malo potrenirat.

[img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
JA,JA.
DeA3uje A3e tri tedne. Blata do vratu. Danes Petek deA3uje dopoldan in popoldan,
v Soboto napovedano deA3. Me zanima, kaj bi rekli, Ä?e bi vseeno naredili tekmo.
Enkrat smo imeli v Vipavi tekmo, kjer je sredi serije za par minut nas opralo
in tarÄ?e so bile kot cunje. Sredi ponavljanja te serije pa spet kratka ploha.
Kot bi eden odpiral tuA!. Pa menjaj tarÄ?e, pa teÄ?ni strelci (samo nekateri).
NE HVALA. Kar se mene tiÄ?e, dam anorak na glavo in me ne briga.
Ampak dvomim, da bi strelci uA3ivali leA3ati v blatu, pa deA3 od zgoraj in spodaj,
pa vsa oprema mokra, pa tarÄ?e mokre itd...Soory.
Kaj pa EMA O in vsa kilometrina, ki je za nami in to ne vedno po dobrih cestah.
Ni panike. Bomo imeli letos tekem veÄ? kot dovolj. Meni trenutno dela veÄ?ji problem,
kako narediti senco za strelce, ko bo priA!la vroÄ?ina.
AJA! Bile smo malenkostno spremenili. Na boljA!e, upam. Kritike A!ele po prvi
tekmi tam.
UA3ivajte v streljanju.
VaA! organizator!
poznamo situacijo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img] vemo da bi nekateri streljali z veseljem tudi ko pada toÄ?a, drugi pa jamrajo A3e Ä?e so oblaki napaÄ?no postavljeni... [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
bolj zagreti bomo v vsakem primeru A!li malo spucat cevi.
s senco na Bilah pa... [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]