Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: VABILO na 3.kolo PrimLige11
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABLJENI na 3. Kolo PrimLige-2011
Sobota, 26. november 2011 s pričetkom po 9 uri.
BILE pri POSTOJNI


DISCIPLINE :

VK Pištola

VK Revolver

MK Kratkocevno orožje

MK Serijska puška


Opis disciplin:

VK PIŠTOLA
V tej disciplini se tekmuje izključno s pištolo kalibra 9 mm. Dovoli se uporaba oplaščenega streliva.
Strelja se stoje eno ali dvoročno. Uporablja se standardne tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Za vse ostalo se uporabljajo pravila ISSF.

VK REVOLVER
V tej disciplini se tekmuje izključno z revolverjem kalibra 38/357.
Strelja se stoje eno ali dvoročno. Uporablja se standardne tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Za vse ostalo se uporabljajo pravila ISSF.

MK kratkocevno orožje
V tej disciplini se lahko tekmuje s vsemi vrstami polavtomatskih in enostrelnih pištol ali revolverjev kalibra 22 l.r. (proste izbire, športne, standard, serijske) največje dolžine cevi 6˝ (155mm).
Strelja se stoje eno ali dvoročno. Uporablja se standardne tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Za vse ostalo se uporabljajo pravila ISSF.

MK serijska puška
V tej disciplini se lahko tekmuje z nepredelanimi serijskimi MK puškami (Brno2, CZ, TOZ-17, Baikal...)
in z odprtimi merilnimi napravami. Strelja se stoje.
Uporablja se standardne tarče ISSF za MK puško. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Za vse ostalo se uporabljajo pravila ISSF.

Velja za vse discipline:
- strelec izbere in strelja največ tri discipline
- strelja se stoje na razdaljo 25m
- strelja se neomejeno poizkusnih strelov v času 5 minut
- za rezultat se strelja 2x10 strelov v času 2x10 minut.

Medalje za prve tri v vsaki disciplini.

Možno si bo izposoditi skoraj vse.
INFO: 070 734 625 [email protected]

VABLJENI!
Organizacijski odbor PrimLige

VARNOSTNA PRAVILA

1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
4. Varnostni koti so majhni in jih je potrebno strogo spoštovati
5. Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO---NIHČE NE STRELJA”.
6. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem.
7. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.
8. Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.