Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 26.4.2008 - Tekma za pokal Bohinjske Bele
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tekma za pokal Bohinjske bele.

Strelska zveza za precizno streljanje v sodelovanju z SK Strela in SD Vojni veteran prireja drugo letoA!nje strelsko tekmovanje odprtega tipa, kar pomeni prosto izbiro oroA3ja.

Tekmovanje se bo izvedlo v petih panoA3nih disciplinah:

-revolver VK - razdalja 25 m., poizkusni streli, ter 20 strelov za oceno
-piA!tola VK - razdalja 25 m., poizkusni streli, ter 20 strelov za oceno
-MK puA!ka (optika) - razdalja 100 m. poizkusni streli, ter 2 x 10 strelov za oceno
-puA!ka VK - razdalja 100 m. (odprti merki), poizkusni streli, ter 2 x 10 strelov za oceno
-ostrostrelna puA!ka - razdalja nedoloÄ?ena, poizkusni streli, ter 10 strelov za oceno

ÄOas je omejen na 30 minut.
Izvedli bomo tudi ekipno tekmovanje

Prijavnina na tekmovalca znaA!a 30 €, s tem ima tekmovalec pravico nastopati v treh disciplinah. Za dodatni dve disciplini, se doplaÄ?a 10 €. V to ceno so vA!teti celotni stroA!ki tekmovanja.

Tekmovanje se bo izvedlo na streliA!Ä?u Bohinjska Bela, 26.4.2008, predvidoma ob 10. uri. ZaA3eljeno je, da se vsi nastopajoÄ?i drA3ijo urnika tekmovanja.

NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljeni pokali in medalje.

Prijave sprejemamo tudi na telefonske A!tevilke 031 839 565 (Robi), 031 611 666 (Boris).

Zaradi organizacije tekmovanja vas prosimo, da se prijavite Ä?imprej.

Lep pozdrav