Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: STRELSKO TEKMOVANJE – II. KOLO LIGE EMONA 2006
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
STRELSKI KLUB STRELA
Masarykova 17
1000 LJUBLJANA
R A Z P I S


STRELSKO TEKMOVANJE – II. KOLO LIGE EMONA 2006


Strelski klub STRELA prireja v sodelovanju s SDVV (Strelskim druA!tvom Vojni veteran)
in SZPS (Strelsko zvezo za precizno streljanje) strelsko tekmovanje, v okviru lige Emona
2006 - z oroA3jem velikega kalibra.

Tekmovanje bo potekalo dne 22. aprila 2006 na streliA!ču MOA NJE (za gradom PODVIN), s pričetkom ob 09.00 uri. Pozivamo vas, da ne zamujate, ker se bodo prijave pobirale
le do 09.30 ure.

Prijavnina za posameznega tekmovalca znaA!a SIT 6.500,00. V prijavnino so vključeni
celotni stroA!ki tekmovanja, malica in kosilo. Tekmovalec ima pravico nastopa v treh
različnih disciplinah in ekipnega tekmovanja.

Tokrat bomo podelili tudi posebno nagrado, ki jo podarja g. Johan Fanzzoj, v sodelovanju
s SDVV. Nagrada naj ostane za enkrat A!e skrivnost, dobil pa jo bo tekmovalec, ki bo imel
najboljA!i rezultat iz dveh tekmovalnih disciplin po izboru. Obvezno je le, da je ena disciplina
kratkocevnega oroA3ja in ena disciplina dolgocevnega oroA3ja. Disciplina MK puA!ka z optično namerilno napravo se ne A!teje v konkurenci!

Zmaga tekmovalec, ki bo dosegel najboljA!a mesta v obeh disciplinah. V primeru izenačenega
rezultata A!teje A!tevilo doseA3enih krogov, če je tudi tokrat izenačeno – se za boljA!ega A!teje
rezultat, doseA3en s kratkocevnim oroA3jem.

Zmagovalci in prvouvrA!čeni po posameznih disciplinah bodo prejeli pokale in praktične nagrade.

URNIK TEKMOVANJA:

09.00 - 09.30 Prijave
Pozdrav nastopajočim in organizatorjem.
Tekmovanje.
Takoj po končanem tekmovanju bomo razglasili rezultate in podelil
priznanja in nagrade.


TEKMOVALNE DISCIPLINE:

VOJAA KA PUA KA, standardna . Razdalja 100 m, 20 strelov, 5 poizkusnih strelov.

MK PUA KA, standardna. Razdalja 50 m, 20 strelov, 5 poizkusnih strelov.

MK PUA KA, optična namerilna naprava. Razdalja 100 m, 20 strelov, 5
poizkusnih strelov.

PIA TOLA velikega kalibra. Razdalja 25 m. 30 strelov, 5 poizkusnih strelov.

REVOLVER velikega kalibra. Razdalja 25 m, 30 strelov, 5 poizkusnih strelov.


Vse discipline streljanja s puA!ko se streljajo iz leA3ečega poloA3aja. Poizkusni streli se
prelepijo.

Disciplini piA!tola in revolver se streljata stoje, dvoročno. Poizkusni streli se prelepijo,
uporabita se dve tarči, vsaka za 15 nabojev.

Rezultati se bodo A!teli tudi za ekipno tekmovanje. Strelci morajo A3e ob prijavah posameznikov formirati tričlanske ekipe za posamezne discipline. Za doseA3ek ekipe A!teje seA!tevek doseA3enih rezultatav vseh treh članov ekipe. Strelci lahko nastopajo maksimalno za tri različne ekipe.

Za dodatne informacije in prijave smo vam na voljo na elektronskem naslovu [email protected], ali telefonskih A!tevilkah 031 611-666 (Boris Zafran) in
041 790-901 (Igor Polajnar).V pričakovanju vaA!e udeleA3be vam poA!iljamo strelski pozdrav!
LJUBLJANA, 30. marca 2006 SK S T R E L A

Predsednik BORIS ZAFRAN
Tule pa A!e rezultati...

POROČILO IZ STRELSKE TEKME II. KOLA LIGE EMONA 2006

Dne 22. aprila 2006 smo na streliA!ču MOA NJE uspeA!no izvedli strelsko tekmo II. Kola lige Emona 2006. Tokrat nas je razveselilo izjemno lepo vreme, kot vedno izvrstne razmere za tekmovanje na streliA!ču in pa A!e posebej - veliko A!tevilo udeleA3encev. Tako je v paradni disciplini PIA TOLA VELIKEGA KALIBRA tekmovalo kar 48 strelcev!

DoseA3eni so bili naslednji rezultati po posameznih
kategorijah:

VOJAA KA PUA KA:
1. Alojz Rupnik 176
2. Leon Bell 174
3. Rudi Pogačar 171
4. Boris Zafran 167
5. Emil Ule 154
6. A1iga Polajnar 149
7. Marko Čarman 144
8. Stane Petrovič 138
9. Miran Momčilovič 136
10. Luka Verbec 136


VOJAA KA PUA KA - EKIPNO
1. SDV BLOKE 495
(Emil Ule, Boris Zafran, Leon Bell)
2. HITRI IN DRZNI 411
(Samo A avs, Luka Verbec, Marko Čarman)


MK PUA KA - STANDARD
1. Rudi Pogačar 178
2. Martin Ilenič 177
3. Boris Sobotič 160
4. Drago Bon 157
5. Franko Godec 155
6. Rajko Lesjak 154
7. Boris Zafran 154
8. TomaA3 Jamnik 153
9. Jakob RemA!kar 146
10. Bela Černjak 145


MK PUA KA - STANDARD - EKIPNO
1. JOHANN FANZOJ 461
(Boris Sobotič, Franko Godec, Jakob RemA!kar)
2. SAGITARIUS 427
(Drago Bon, Robert Ilenič, Damjan KramarA!ič)


MK PUA KA - OPTIČNA NAM. NAPRAVA
1. Rudi Pogačar 161
2. Leon Bell 126
3. Iztok Meglič 121


REVOLVER
1. Robert Ilenič 285
2. Stane Petrovič 273
3. Marko Čarman 272
4. Martin Ilenič 265
5. Alojz Rupnik 257
6. Janez Semrajc 255
7. Bela Černjak 243
8. Damjan KramarA!ič 242
9. Metod A avs 242
10. Marko Sedej 240


REVOLVER - EKIPNO
1. 3 5 7 788
(Metod A avs, Marko Čarman, Stane Petrovič)
2. SAGITARIUS 761
(Drago Bon, Damjan KramarA!ič, Robert Ilenič)
3. SDV BLOKE 548
(Boris Zafran, Leon Bell, Emil Ule)


PIA TOLA VELIKEGA KALIBRA
1. Robert Ilenič 285
2. Franko Godec 277
3. Alojz Rupnik 276
4. Boris Sobotič 272
5. Damjan KramarA!ič 267
6. Stane Petrovič 262
7. Marko Čarman 262
8. A tefan Bagarič 262
9. TomaA3 Jamnik 259
10. Martin Ilenič 252


PIA TOLA VELIKEGA KALIBRA - EKIPNO
1. SAGITARIUS 774
(Drago Bon, Damjan KramarA!ič, Robert Ilenič)
2. JOHANN FANZOJ 754
(Franko Godec, Boris Sobotič, Jakob RemA!kar)
3. X X X 743
(TomaA3 JevA!nikar, A tefan Bagarič, Marko Čarman)
4. PARABELLUM 675
(Rudi Pogačar, TomaA3 Jamnik, A1iga Polajnar)
5. LIPOVEC 503
(Samo A avs, BoA!tjan Blatnik, Luka Verbec)


Na tekmi pa smo podelili tudi posebno nagrado - piA!tolo NORINCO, v kalibru 45 ACP, ki jo je velikoduA!no podaril g. JOHANN FANZOJ v sodelovanju s SDVV. Nagrada je pripadla Alojzu Rupniku iz kluba Modri as, ki je bil najboljA!i tekmovalec v seA!tevku dveh disciplin (kratkocevnega in dolgocevnega oroA3ja).

Zmagovalne ekipe so prejele plakete, posamezni tekmovalci pa pokale in praktične nagrade. Kljub velikemu A!tevilu strelcev smo zmogli tekmo in podelitev izpeljati do 16.00 ure.

STRELSKI POZDRAV!