Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 31.5.2008 - TEKMA - Bohinjska Bela
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelska zveza za precizno streljanje v sodelovanju z SK Strela in SD Vojni veteran prireja strelsko tekmovanje odprtega tipa, kar pomeni prosto izbiro oroA3ja.

Tekmovanje se bo izvedlo v petih panoA3nih disciplinah:

-revolver VK - razdalja 25 m., poizkusni streli, ter 20 strelov za oceno
-piA!tola VK - razdalja 25 m., poizkusni streli, ter 20 strelov za oceno
-MK puA!ka (optika) - razdalja 100 m. poizkusni streli, ter 2 x 10 strelov za oceno
-puA!ka VK - razdalja 100 m. (odprti merki), poizkusni streli, ter 2 x 10 strelov za oceno
-ostrostrelna puA!ka - 300 m., poizkusni streli, ter 10 strelov za oceno

ÄOas je omejen na 30 minut.

Prijavnina na tekmovalca znaA!a 30 €, s tem ima tekmovalec pravico nastopati v treh disciplinah. V to ceno so vA!teti celotni stroA!ki tekmovanja.

Tekmovanje se bo izvedlo na streliA!Ä?u Bohinjska Bela, 31.5.2008, predvidoma ob 10. uri. ZaA3eljeno je, da se vsi nastopajoÄ?i drA3ijo urnika tekmovanja.

NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljeni pokali in medalje.

Prijave sprejemamo tudi na telefonske A!tevilke 031 839 565 (Robi), 031 611 666 (Boris).

Zaradi organizacije tekmovanja vas prosimo, da se prijavite Ä?imprej.

Lep pozdrav SDVV!

DOPOLNILO K RAZPISU:

Na tekmovanju, ki se bo izvedlo dne 31.5.2008, se bomo potegovali za lepo praktiÄ?no nagrado in sicer WALTHER P 01, ki jo podarja podjetje Rebec d.o.o. iz Postojne.
S tem se tudi obvezujemo, da bomo A!e naprej poslovno sodelovali.

Nagrada bo podeljena tekmvalcu, ki bo dosegel najboljA!i rezultat v treh disciplinah.

Tekmovanje bomo popestrili z otvoritvijo "roA!tiljade"!
Se vidimo v Bohinjski Beli, do takrat pa lep pozdrav!!!

Boris Zafran
"ve Napisal:-ostrostrelna puA!ka - 100 m
[img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]
"ve Napisal:-MK puA!ka (optika) - razdalja 100 m
[img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]
skako poveÄ?avo se bo streljalo na 100m optika mali kaliber hvala. [img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
verjetno s takA!no, kakrA!no imaA! na daljnogledu. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Pozdravljeni!

A ne bo bilo ekipnega tekmovanja?Lp
Glede ekipnega ti ne vem povedati, sem pa danes po opombi organizatorja popravil napako pri ostrostrelni puA!ki, ki se strelja na 300 in ne na 100 m, kot je prej pisalo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
[img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
REZULTATI TEKME - 31.05.2008 - BOHINJSKA BELA

SpoA!tovani tekmovalci in gostje,

zahvaljujemo se vam, da ste se udeleA3ili naA!ega tekmovanja v Ä?udovitem vremenu in vzduA!ju, v tako velikem A!tevilu.
Vabimo vas na naslednje tekmovanje, na katerem bi se radi zopet sreÄ?ali z vami in izmenjali prijateljsko strelske izkuA!nje. Za naslednje tekmovanje vas bomo na naA!em forumu pravoÄ?asno obvestili.

Rezultati najboljA!ih tekmovalcev, ki so jih dosegli v naslednjih disciplinah:

1. REVOLVER

mesto: krogi:
1. FRANCI VIDMAR - 197
2. MARTIN ILENIÄO - 185
3. BOJAN TERÄOIÄO - 184 *
4. RUDI POGAÄOAR - 184
5. DAMJAN KRAMARA IÄO - 180
6. MARKO ÄOARMAN - 178
7. DUA AN SERAA1IN - 177 *
8. ROBI ILENIÄO - 177
9. A1IGA POLAJNAR - 170
10. STANE PETROVIÄO - 169

2. PIA TOLA

1. FRANCI VIDMAR - 194
2. A1IGA POLAJNAR - 193 *
3. ROBERT ILENIÄO - 193
4. DAMJAN KRAMARA IÄO - 183
5. DUA AN SERAA1IN - 179
6. MARTIN ILENIÄO - 178
7. MILAN GASPARINI - 176
8. BOJAN TERÄOIÄO - 174
9. MARKO ÄOARMAN - 173
10. NATAA A KLAUS - 155

3. MK PUA KA Z OPTIKO - 100M

1. MARTIN ILENIÄO - 187
2. ROBERT ILENIÄO - 185
3. BOA TJAN MOSTAR - 184
4. ZLATKO KREFT - 179
5. ANTON BORA TNAR - 175
6. RUDI POGAÄOAR - 170
7. DAMJAN KRAMARA IÄO - 158
8. NATAA A KLAUS - 156
9. VITO SALAN - 140
10. BORIS DEMIÄO - 133

4. PUA KA VELIKEGA KALIBRA - 100M

1. DUA AN SEREA1IN - 186 *
2. PETRA BRICELJ - 186
3. ANTON BORA TNAR - 185
4. BORIS ZAFRAN - 184
5. ERVIN ÄORNUTA - 178 *
6. BOA TJAN MOSTAR - 178
7. MARTIN ILENIÄO -177 *
8. VITO SELAN - 177
9. MILAN GASPARINI - 170
10. STANE PETROVIÄO - 169

5. OSTROSTRELNA PUA KA

1. FRANCI VIDMAR - 100
2. NATAA A KLAUS - 98 *
3. ZLATKO KREFT - 98
4. BORIS ZAFRAN - 97
5. ANTON BORA TNAR - 96
6. BOA TJAN MOSTAR - 95
7. RUDI POGAÄOAR - 94
8. ROBI A TRITOF - 85
9. RAJKO ODAR - 83
10. MIRKO ZALOKAR - 81

TOÄOKOVANJE ZA GLAVNO NAGRADO - LIGA EMONA 2008

Glavno nagrado je v moÄ?ni konkurenci dosegel tekmovalec FRANCI VIDMAR, ki je dosegel najveÄ?je moA3no A!tevilo toÄ?k. Drugo mesto je dosegel MARTIN ILENIÄO, tretje mesto ZLATKO KREFT, Ä?etrto mesto DUA AN SERAA1IN in peto mesto BOA TJAN MOSTAR. Za glavno nagrado, ki jo je podarilo podjetje REBEC d.o.o. iz Postojne, se jim A!e enkrat iskreno zahvaljujemo v imenu vseh tekmovalcev. IstoÄ?asno se tudi zahvaljujemo podjetju PLANET d.o.o. za lepe nagrade.

Lepo pozdravljeni do naslednje tekme, se vidimo,

predsednik
Boris Zafran

Attached files [Image: 282_0474642b549be7c609254442a3727a0e.JPG]