Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2. turnir lige v streljanju z velikim kalibrom
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko druA!tvo SOIT
Dol 11a
1215 Medvode


RAZPIS

2. turnirja lige v streljnaju z velikim kalibrom


SD SOIT razpisuje 2. turnir lige v streljanju z velikim kalibrom, ki bo v soboto, 24. maja 2008 na streliA!Ä?u v Ljubljani, Rakovnik s priÄ?etkom ob 9. uri.Tekmovanje bo v disciplini revolver - od kal. 0,32 do 0,38

Na turnirju je dovoljena uporaba A!portnih piA!tol tipa »HA¤mmerli«, »Walther« i.p.d. Uporaba oplaA!Ä?enega streliva ni dovoljena.

Strelja se 5 poizkusnih strelov v Ä?asu 5. minut in 6 serij po 10 strelov za oceno v Ä?asu 10 minut na serijo. Strelja se lahko enoroÄ?no ali dvoroÄ?no, po izbiri tekmovalca. Na tekmovanju se razen zgoraj navedenih izjem uporabljajo pravila ISSF. Glavni sodnik tekmovanja bo mednarodni strelski sodnik. Na turnirju bodo podeljene medalje: prvim trem strelcem in prvim trem strelcem, ki bodo streljali enoroÄ?no ter Ä?lanom zmagovalnih ekip. Prve tri ekipe dobijo pokale.

Prijavnina znaA!a 25 € za strelca in se plaÄ?a na dan tekmovanja najkasneje do 8:30 ure.
Strelci in strelska druA!tva prijavljeni do torka, 20. maja pisno ( na naslov: BoA!ko Doneski, Dol 11a, 1215 Medvode ) ali po e-poA!ti na naslov: [email protected] , bodo na turnirju imeli zagotovljeno tudi malico.

DruA!tva, ki so tekmovalce prijavili pisno ali po elektronski poA!ti so dolA3na prijavnino poravnati tudi v primeru neudeleA3be tekmovanja. Do poravnave obveznosti ne morejo nastopati na naslednjih turnirjih.

Informacije: tel. 040 / 131 501 (od 20:00 – 21:00 ure)- MatjaA3 FlorjanÄ?iÄ? ali po 18.05.2008 na 041 / 416 961 – BoA!ko Doneski.


V Ljubljani, dne 13. maj 2008 Predsednik SD SOIT
BoA!ko Doneski
Kako je, se A3e kaj pripravljate na [img]{SMILIES_PATH}/new_2gunsfiring_v1.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]

Attached files [Image: 2003_dcfad9adc0b177577bdd7ec48901c43a.jpg] [Image: 2003_f644d85709ae95de623e00d74248ec76.jpg] [Image: 2003_fbe17c92a4fafbabaf603fde440a97fa.jpg]
No, pa smo.
Tekma je bila zelo lepa, vreme fenomenalno, organizacija in osebje pa enkratni.
Se vidimo naslednjiÄ?.