Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Vabilo SD-TYR - Long range trening 3.3.2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabilo na trening streljanja 500-1000m - 3.3.1012 - LIPE

Strelsko društvo Tyr vabi na trening streljanja na dolge razdalje, v
soboto, 3.3.2012, na strelišču Poček - Lipe ob 8:00 - 14:00

Prijave: število strelskih mest je omejeno na 10. Prijava je obvezna
preko emaila, upoštevanih bo prvih 10 prijav: [email protected] Vse ostale informacije tudi na voljo preko emaila: [email protected]
Participacija: 5 EURO ki pokriva logistične stroške in vključuje eno tarčo
(B2 - x=.25moa).
Ostali pogoji:
-vsak udeleženec si mora sam priskrbeti stojalo za tarčo in morebitne
dodatne tarče. Strelja se zgolj v lastno tarčo. Vso ostalo opremo / podmetače si mora prinesti vsak sam
- v kolikor strelec namerava deliti svoje strelsko mesto s kom, mora to ob prijavi navesti
-dovoljeni so vsi zakonsko dovoljeni kalibri dolgocevnega orožja
-postavitev tarč in ostale opreme poteka od 8:00-8:45
-streljanje se prične ob 9:00 s prekinitvami na 1.5h (30min
prekinitev) za menjavo tarč
-odpoved prihoda morate najaviti preko emaila vsaj 3 dni pred
treningom (29.2.2012) zato, da bodo vsa strelska mesta zasedena
(omogočite trening tistim, ki so se prijavili kasneje), če odpovedi ne
najavite in vas kljub temu ne bo vam naslednje prijave ne bomo
upoštevali.
-kdor zamudi s prihodom na streljanje lahko strelja po naslednji
prekinitvi (10:30)
-na enem strelskem mestu vas lahko strelja več vendar se morate
obvezno prijaviti vsi in seveda tudi plačati participacijo
-ogled treninga ni dovoljen, dovoljena je zgolj prisotnost strelcev
-o morebitni odpovedi treninga vas bomo obvestili po emailu oz. v tem
razpisu najkasneje do 2.3.2012 popoldan.

Varnost:
-veljajo vsa pravila varnega rokovanja z orožjem
-med prekinitvijo je prepovedano ležati za orožjem ali se dotikati orožja
-strelci so dolžni upoštevati navodila vodje streljanja