Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 31.5.2008 - Bile - 2. tekma APS 2008
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO
ZVDS*ASZS*DVV

NA DRUGO PRVENSTVENO TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU
Za naslove amaterskih prvakov Slovenije
Tekma bo 31. maja 2008 na poligonu BILE pri Postojni
PriÄ?etek ob 10.00 uri

DISCIPLINE :
â€c VK PIA TOLA in REVOLVER 25m
â€c MK PUA KA 50m odprti merki
â€c MK PUA KA 50m optika
â€c VK PUA KA 100m odprti merki
â€c MALI SNIPER 100m
â€c VELIKI SNIPER 300m


Propozicije:
- PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
- Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
- MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
- MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a ASZS 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
- VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 35cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
- Mali Sniper 100m optika (do 16x). TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 poizkusnih in 15 za rezultat (po 3 v vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
- Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

IMAMO PREDLOG (Karlo iz Postojne) ZA EKIPNO PRVENSTVO: ObrazloA3itev na tekmi v Soboto

VSE PUA KE LEA1E: Naslon samo spredaj. Zadaj kopito vidno odmaknjeno od tal. Pod kopitom dovoljena samo roka.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Pred priÄ?etkom vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev predlaga enega strelca v sodniA!ko komisijo.
Prijave moA3ne od 9.00 do 12.30.
PRIJAVNINA 15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne. Ekipa 30€ za vse tri Ä?lane.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 20% popusta.
IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine.

Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30. Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15.30.

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
VABLJENI!
Ponovno, ne prviÄ? in ne zadnjiÄ?, dve tekmi na isti datum. A se ne da dogovorit med orgranizatorji, da bi tekme priredili na razliÄ?ne termine, kar bi bil velik plus za oba. No tole je le moje mnenje, kar se pa tudi velika veÄ?ina strelcev strinja.

Lp
Ja, res je A!koda. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_doh.gif[/img]
Zakaj nobeden ne organizira tekme v nedeljo. VeÄ?ina lovskih tekmovanj je v nedeljo, pa teÄ?e kot namazano, zato ne vidim razloga zakaj?????????
Rad bi sliA!al tvojo razlago Rajko o mojem predlogu. Hvala!
Zafran in Lesjak , zakopajta A3e enkrat bojno sekiro. Saj vajino poÄ?etje spominja na MehiA!ke nadaljevanke. Trpi pa le strelstvo. [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]
NObene sekire ni nikjer. Z Zafranom smo v dobrih odnosih in ni nobenih trenj.
Nekatere strelce motijo tekme na isti dan. Kaj sele, ce bi streljali razlicne
tipe streljanj. V soboto so bile po Sloveniji stiri vecje tekme. Hvala bogu
oz.organizatorjem. Bomo z strelstvom se nekam prisli. Kar se tice terminov,
koledar za prvenstvo APS je bil dan na net 7.aprila in na njem je datum 31.maj.
Vendar to ne pomeni dosti. Termin za strelisce je odvisen od drugih dejavnikov i
n ko ga imas, ga je najbolje izkoristiti. Je pa res, da ce bi z Zafranom nasli skupen jezik,
bi se z veseljem udelezeval njegovih tekem in se kar nekaj APS strelcev.
Mogoce bomo pa priredili tekmovanje EMONA proti APS. Kar se tice
tekmovanj ob nedeljah, zal ne dobimo dovoljenja.
Ne sekirajte se prevec in uzivajte v streljanju na katerikoli tekmi. R

Attached files [Image: 282_85cbcef621130fd7e0af36fde69ff06c.jpg]