Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 7.6.2008 Bile - druga poizkusna tekma z MK orožjem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DRAGI STRELCI!
PRIPRAVILI SMO

DRUGO POIZKUSNO TEKMO
z MALOKALIBERSKIM OROA1JEM.


MK srecanje bo 7.junija na poligonu BILE pri Postojni. ZaÄ?etek ob 10 uri. A tartnina enotna 20E.

Pripravite MK cevi (MK puska,MK pistole). Tudi VK piA!tola ali revolver.
Kdor Ä?esa nima, bo dobil na tekmi.

Predvideno 5+2 discipline. Potrebno bo cca 120 kos 22 l.r.
Na koncu bo A!e streljanje z VK pistolami. Dve nalogi (MALI A1ELEZNI ZID ) Potrebno cca 70 kos neprebojnega streliva. Dovoljen kaliber 9mm do .45.

Strelske panoge:

1.)MK puA!ka optika LEA1E 50m.
Ni dovoljena dodatna strelska oprema.
LeA3e brez naslona tarÄ?a 1+5 8cm MK. Poizkusni in 5x3 za rezultat v Ä?asu 20min.
Strel preveÄ? se odA!teje najboljA!i zadetek.

2.)MK puA!ka odprti merki LEA1E in STOJE 50m.
Ni dovoljena dodatna strelska oprema.
LeA3e brez naslona tarÄ?a 15x15cm klasiÄ?na MK in probna A!t.4. Poizkusni +10 za rezultat v Ä?asu 10min.
TarÄ?a stoje 35cm in probna A!t.1. Poizkusni +10 za rezultat v Ä?asu 10min.
A teje skupni rezultat. Strel preveÄ? se odA!teje najboljA!i zadetek.

3.)MK piA!tola precizno. Stav prosto stoje na 50m.
Dovoljeni A!portni roÄ?aji.
Ni dovoljena dodatna strelska oprema. Poizkusni in 15 strelov v Ä?asu 20minut na tarÄ?o 35cm in poizkusna A!t.1.

4.) Disciplina MK PUA KA PROGRESIVNO.
Start z napolnjenim oroA3jem pod kotom 45 stopinj in z prstom izven sproA3ilca.
Strelja se 4 serije po 5 strelov v Ä?asu 30, 20, 15, 12 sekund za serijo. TarÄ?a 35cm okrogla 35m.
Vsak strel po preteku Ä?asa odbitek 5toÄ?k.

5.)Disciplina MK PIA TOLA PROGRESIVNO
Naloga 1: MK polavtomatska piA!tola. Startna pozicija oroA3je pripravljeno na strel pod kotom 45stopinj in s prstom izven sproA3ilca.
Po signalu ustreli 10 strelov v Ä?asu 30 sekund na tarÄ?o 35cm 40m. Nato 10 strelov na isto tarÄ?o v Ä?asu 20 sekund.
Vsak strel po preteku Ä?asa odbitek 5toÄ?k.
Naloga 2: MK polavtomatska piA!tola. Start z napolnjenim oroA3jem pod kotom 45 stopinj in z prstom izven sproA3ilca.
Strelja se 3 serije po 5 strelov v Ä?asu 12, 9, 6 sekund za serijo. TarÄ?a 35cm okrogla 35m. Vsak strel po preteku Ä?asa odbitek 5toÄ?k.
A teje skupni rezultat obeh tarÄ?.

=============================
6.)VK piA!tola FAST LIMITED.
Strelja se dvakrat na 20m na tri tarÄ?e 35cm 4-6m narazen in 1,5+1+1,5m visoko.
ÄOas omejen na 25 sekund. OroA3je prazno na mizi. Nabojniki po 10 nabojev na mizi.
Po signalu strelec napolni oroA3je ter Ä?im hitreje in precizneje strelja zaporedoma v vsako tarÄ?o po en strel (1-2-3-1-2-3 itd).
Menja po A3elji in nadaljuje z strelom v naslednjo tarÄ?o. Po preteku 25 sekund SODNIK z dotikom in signalom sporoÄ?i konec streljanja.
Strelec strelja dvakrat. A teje skupni rezultat streljanja.
Kazen za dva strela na isto tarÄ?o zaporedoma –odbitek 5 toÄ?k. Strel po znaku za konec –odbitek 5 toÄ?k.

========================================
7.)MALI A1ELEZNI ZID!
10-12 padajoÄ?ih A3eleznih ploA!Ä? belo pobarvanih velikosti od 15-30cm oddaljenih 15-20m v liniji.
PiA!tola prazna na mizi, nabojniki po 10 na mizi. Po signalu strelec napolni oroA3je in se poljubno spopade z vsemi tarÄ?ami.
A tetje Ä?as do zadnjega zadetka, maksimalno 60 sekund. Za ne zadeto tarÄ?o 5 sekund kazni, za ne spopad za tarÄ?o 5 sekund.
Strelec vajo ponovi trikrat. A tejeta dva boljA!a rezultata skupaj.
OBVEZNA ZAA ÄOITNA OPREMA!!!