Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 14.6.2008 - 3. tekma za APS 2008
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tule je vabilo / razpis... [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_46...e3cc1d.doc (38 KB)Â
VABILO ZVDS*ASZS*DVV
NA STRELSKO TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU
Tekma bo 14. junija 2008 na poligonu BILE pri Postojni
PriÄ?etek ob 10.00 uri
Strelske panoge:
VK PIA TOLA in REVOLVER 25m
MK PUA KA 50m odprti merki
MK PUA KA 50m optika
VK PUA KA 100m odprti merki
MALI SNIPER 100m
VELIKI SNIPER 300m
â€c PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
â€c Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
â€c MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
â€c MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a ASZS 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
â€c VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 35cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
â€c Mali Sniper 100m optika do 16x. TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 pr. in 15 za rezultat (po 3 v tarÄ?o) v Ä?asu 5+15min.
â€c Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

EKIPNO TEKMOVANJE : Ekipno optika in Ekipno odprti merki.
Za OPTIKO veljajo discipline MK puA!ka optika, Mali sniper 100m, Veliki sniper 300m.
Za ODPRTI MERKI veljajo discipline PiA!tola, MK odprti merki in VK odprti merki.
Pravila ekip:
Ekipo se prijavi preden strelja prvi strelec iz ekipe.
Za ekipni rezultat se rezultati posameznikov seA!tevajo. A teje skupni seA!tevek krogov.
Ekipo sestavljajo trije Ä?lani. Vsak strelec strelja eno disciplino. ÄOe je ekipa klubska, morata biti vsaj dva Ä?lana iz kluba in najmanj eden stalni Ä?lan.
Ekipa iz posameznikov ima najmanj dva stalna Ä?lana. Za klub lahko tekmuje veÄ? ekip. Tekmovalec lahko tekmuje v obeh ekipnih delih (Optika ali Odprti merki) vendar samo za eno ekipo iz vsakega dela.
Na koncu sezone so predvidene za najboljA!e ekipe nagrade.
Predlogi in konÄ?ni dogovor o ekipnem tekmovanju na sobotni tekmi.

VSE PUA KE LEA1E: Naslon samo spredaj. Zadaj kopito vidno odmaknjeno od tal.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Pred priÄ?etkom vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev predlaga enega strelca v sodniA!ko komisijo.
Prijave moA3ne od 9.00 do 12.30.
PRIJAVNINA 15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne. Ekipa 30€ za vse tri Ä?lane.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 20% popusta.
IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine.

Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30.
Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15,30
VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
………. VABLJENI !.
Preberite predlog ekipnega tekmovanja.
Pripombe prinesite s sabo v soboto.
r