Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Trenutni rezultati APS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Admin,
hvala, ker vodiA! rezultate, vendar bodi pozoren, ker Rajkotove tabele ne razvrA!Ä?ajo pravilno zaporedje znotraj enakih toÄ?k ( ne upoA!tevajo veÄ? centrov, itd.) Za primer 1. tekma APS 300 m sniper, Vidmar in Frelih imata isto A!tevilo krogov, a ima Frelih eno 10-ko veÄ?, Ä?eprav je pisan kot drugi.
Veliko strelske zabave
XXL
" Napisal:Admin,
hvala, ker vodiA! rezultate, vendar bodi pozoren, ker Rajkotove tabele ne razvrA!Ä?ajo pravilno zaporedje znotraj enakih toÄ?k ( ne upoA!tevajo veÄ? centrov, itd.) Za primer 1. tekma APS 300 m sniper, Vidmar in Frelih imata isto A!tevilo krogov, a ima Frelih eno 10-ko veÄ?, Ä?eprav je pisan kot drugi.
Veliko strelske zabave
XXL
Zdravo,
A3al jih niti nimam moA3nosti popravljati, ker jih dobim v .pdf datoteki in jih samo vrA3em gor. Kar se tiÄ?e rezultatov se bo treba obrniti na Rajkota. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Lep dan,
admin