Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: LD Vransko - Tekmovanje v streljanju s kroglo-100m
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za vse lovce, ki prebirajo ta forum:

LD VRANSKO
prireja
SREČANJE OB VELIKONOČNEM PIRHU
oziroma
TEKMOVANJE V STRELJANJU S KROGLO - 100m

Tekmovanje bo v ponedeljek, 09.04.2012, (Velikonočni ponedeljek) z začetkom ob 8. uri pri lovskem domu LD Vransko na Tešovi. (pot bo označena iz Vranskega)
Tekmovali bodo posamezniki in tričlanske ekipe LD.
Razdalja 100 m, trije streli, strelja se z visoke preže na tarčo Velikonočnega pirha. Dovoljena bo uporaba orožja in daljnogleda v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu LZS.
Prijave sprejemamo do 13.ure.
Nagrade:
Tri najboljše ekipe prejmejo pokale.
Prvi trije posamezniki prejmejo medalje
+
1.mesto : Odstrel trofejnega srnjaka z mesom v letu 2012
2.mesto : Odstrel gamsovega mladiča z mesom v letu 2012
3.mesto : Odstrel ozimca divjega prašiča z mesom v letu 2012

Pripravljen je tudi bogat sklad praktičnih nagrad do 10.mesta.

Med ostalimi nagradami tudi odstrel trofejnega srnjaka na Madžarskem z rogovjem do 350 g.
Pokrovitelj nagrade je podjetje SEJA LOV.([url="http://www.seja-lov.com"]http://www.seja-lov.com[/url])

Vabljeni !

Informacije: Jager Andrej ali Florijan Rojnik

tel. : 041/762753 ali 041/551252


Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno!