Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Delavnica - Čiščenje Orožja
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DELAVNICA-ČIŠČENJE OPROŽJA

V soboto 7.o4.2012 bo v prostorih na Brnčičevi 29/Industrijska cona Črnuče/ob 18.00 delavnica za tiste,ki bi se radi naučili pravilno očistiti orožje.Kotizacija je €20.Predavanje je teoretično in praktično/prikaz pravilnega čiščenja.

Vabljeni.