Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Liga DUM DUM, rezultati: kolo APRIL / III. tekmovanje
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hvala vsem, ki ste se udeležili tekmovanja Lige DUM DUM.
Naslednje tekmovanje bo v nedeljo, 22.04.2012 ob 18:00h.
Spodaj prilagam rezultate.
Lep pozdrav
Končni rezultati kolo APRIL / III. tekmovanje.