Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 28.6.2008 - Bile - Precizno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO ZVDS*ASZS*DVV

NA STRELSKO TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU

Tekma bo 28. junija 2008 na poligonu BILE pri Postojni
PriÄ?etek ob 10.00 uri

Strelske panoge:
â€c PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
â€c Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
â€c MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
â€c MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a ASZS 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
â€c VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 35cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
â€c Mali Sniper 100m optika (do 16x). TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 pr. in 15 za rezultat (po 3 v tarÄ?o) v Ä?asu 5+15min.
â€c Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

ZA EKIPNO PRVENSTVO :
Ekipno optika in Ekipno odprti merki.
Ekipo se prijavi do 11ure, oz. preden strelja prvi strelec. Ekipo sestavljajo trije Ä?lani. Vsak strelja eno disciplino. Za ekipni rezultat se rezultati posameznikov seA!tevajo. A teje skupni seA!tevek krogov.
Za OPTIKO veljajo discipline MK puA!ka optika, Mali sniper 100m, Veliki sniper 300m.
Za ODPRTI MERKI veljajo discipline PiA!tola, MK odprti merki in VK odprti merki.

VSE PUA KE LEA1E:
Naslon samo spredaj. Zadaj kopito vidno odmaknjeno od tal.

Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Pred priÄ?etkom vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev predlaga enega strelca v sodniA!ko komisijo.
Prijave moA3ne od 9.00 do 12.30.
PRIJAVNINA 15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne. Ekipa 30 € za vse tri Ä?lane.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 20% popusta (1disciplina).
IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine.

Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30.
Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15,30

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
VABLJENI!
Strelci!
Zaradi vec klicev sporocam, da lahko tisti, ki imate v soboto
druge obveznosti streljate v Petek popoldan.
Prevideno od 15 do 18 ure.
Poklicite in se bomo dogovorili.
R
DODATEN REZULTAT!
V nagradnem shoot off-u (odstrel 12 A3eleznih tarÄ? v Ä?im krajA!em Ä?asu)
je zmagal in pobral nagrado MIKEC JOA1E,
za malenkost pred CVETKOVIÄO ZORANOM in BAJC DAVIDOM.
Za ostale nasvet: treba bo A!e trenirati.
A e Ä?as zmagovalca : 18,54 sekunde.
BRAVO
organizator
Rajko, po objavljenih rezultatih sem neupraviÄ?eno prejel bron za MK odprti merek, ali ga predam Hladniku?

LP
Igor Urh

Attached files [Image: 1443_03a0ebdd4fc68271d78c5b5201773f04.JPG] [Image: 1443_189e28cacb0acb3cf70cd4ab77ef88a2.JPG] [Image: 1443_bd7edfc039575d3acd8a45db1b1bbbc3.JPG] [Image: 1443_f434c83f89032e862ce9cc61337bb630.JPG]
Rajko, odlika strelcev je preciznost in toÄ?nost, zato A!e vedno Ä?akam toÄ?ne in pravilne rezultate tekme.
"ur Napisal:Rajko, odlika strelcev je preciznost in toÄ?nost, zato A!e vedno Ä?akam toÄ?ne in pravilne rezultate tekme.
ÄOe mogoÄ?e iA!Ä?eA! rezultate zadnje tekme, to soboto (26.7.), so tule: [url="http://www.strelec.si/forum/viewtopic.php?f=1&t=914&p=3691#p3691"]viewtopic.php?f=1&t=914&p=3691#p3691[/url] [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]

Attached files [Image: 948_31f20284758d73d5657fa25bddd59649.jpg] [Image: 948_420333b537990a4e1640e178e7c0a3df.jpg] [Image: 948_5a35331d6c4c38aeb4b32b2e2d62e29c.jpg] [Image: 948_fe2ed9b2f8b03f03b43737c16132a1d4.jpg]
Tudi nekaterih mojih rezultatov od 28.6. ni. Se popolnoma strinjam z Urhom, da bi bilo lepo, Ä?e bi napake popravili.
"ad Napisal:
"ur Napisal:Rajko, odlika strelcev je preciznost in toÄ?nost, zato A!e vedno Ä?akam toÄ?ne in pravilne rezultate tekme.
ÄOe mogoÄ?e iA!Ä?eA! rezultate zadnje tekme, to soboto (26.7.), so tule: [url="http://www.strelec.si/forum/viewtopic.php?f=1&t=914&p=3691#p3691"]viewtopic.php?f=1&t=914&p=3691#p3691[/url]" onclick="window.open(this.href);return false; [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]

Napake so pri rezultatih, ki se nanaA!ajo na tekmo 28.6.2008 Bile, in sicer zagotovo pri disciplinah MK odprti merki, VK piA!tola in VK revolver.
hmm... tukaj sem A3al brez moÄ?i, treba bo obvestiti organizatorja (Rajkota). [img]{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif[/img]
Rajko in admin, mislim da sta kar stalno na zvezi tako lahko hitro popravita rezultate.
Glede poprave rezultatov pa ali je g. Hladnik je fantastiÄ?no streljal s piA!tolo VK v tarÄ?e MK puA!ka navadni merki na 50m ali pa ste mene prekrstili.

TretjiÄ? prosim za popravek.

HVALA

URH
A e enkrat poudarjam da jaz z rezultati nimam popolnoma niÄ? in jih nekaterim organizatorjem samo kot uslugo pomagam objaviti. Objavim pa jih takrat ko mi jih poA!ljejo.
Kdor ima kakrA!nekoli pripombe Ä?ez rezultate, naj sporoÄ?i napake organizatorju, ta pa jih bo popravil in po potrebi poslal meni, da jih objavim.
Jaz niti ne vem kaj je narobe z njimi, kje so napake in nimam Rajkotu kaj povedati. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Velja tudi za v bodoÄ?e.
lp
admin [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]

tule so njegovi kontakti:
Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
Evo, dobil sem popravljene rezultate in so A3e objavljeni zgoraj. Upam da so zdaj ok. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Hvala za popravek!
Admin, tebi se moram opraviÄ?it ! [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]
Rajko, pa rezultate bolj [img]{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif[/img]