Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Vabilo na zaključek Lige DUM DUM
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabimo vse sodelujoče v Ligi DUM DUM, na podelitev, ki bo v nedeljo 22.4. ob 18:00.
Nadaljevali bomo v bližnjem gostinskem lokalu Simon.
Vabljeni tudi vsi člani Strelskega društva DUM DUM.
...