Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 26.7.2008 - Bile - precizno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO ZVDS*ASZS*DVV

NA TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU

Tekma bo 26. julija 2008 na poligonu BILE pri Postojni PriÄ?etek ob 10.00 uri (lahko pridete ob 9)

Strelske panoge:
â€c PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
â€c Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
â€c MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
â€c MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a ASZS 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
â€c VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 35cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
â€c Mali Sniper 100m optika do 16x. TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 pr. in 15 za rezultat (po 3 v tarÄ?o) v Ä?asu 5+15min.
â€c Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

EKIPNO TEKMOVANJE:
Ekipno optika in Ekipno odprti merki.
Za OPTIKO veljajo discipline MK puA!ka optika, Mali sniper 100m, Veliki sniper 300m.
Za ODPRTI MERKI veljajo discipline PiA!tola, MK odprti merki in VK odprti merki.
Pravila ekip:
Ekipo se prijavi preden strelja prvi strelec iz ekipe. Za ekipni rezultat se rezultati posameznikov seA!tevajo. A teje skupni seA!tevek krogov.
Ekipo sestavljajo trije Ä?lani. Vsak strelec strelja eno disciplino. Za klub lahko tekmuje veÄ? ekip. Tekmovalec lahko tekmuje v obeh ekipnih delih (Optika ali Odprti merki) vendar samo za eno ekipo iz vsakega dela.

VSE PUA KE LEA1E:
Naslon samo spredaj. Zadaj kopito vidno odmaknjeno od tal.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Pred priÄ?etkom vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev predlaga enega strelca v sodniA!ko komisijo.
Prijave moA3ne od 9.00 do 12.30.

PRIJAVNINA
15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne. Ekipa 30€ za vse tri Ä?lane.
Strelci s statusom veterana ter pripadniki SEVER, MORS in MNZ imajo 20% popusta.
IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplaÄ?ilom prijavnine. (Tekma velja za 5 tekmo APS)
Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.
ZaÄ?etek tekmovanja bo ob 10.00 uri. ZakljuÄ?ek je predviden ob 14.30. Podelitev in razglasitev uradnih rezultatov ob 15,30

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni.
Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Informacije na 041 734 625 Rajko ali [email protected]
VABLJENI!
organizator:

HVALA VSEM ZA ÄOESTITKE IN SODELOVANJE.
TEKMA OK! STRELCI FULL OK!
SE VIDIMO 16.8. NA SUPER KRALJEVSKI TEKMI (600m).
UA3ivajte v streljanju!
R

PS: V nagradnem streljanju je zmagal Mansutti JoA3e, ki pa se je moral zelo potruditi, saj smo zmagovalca dobili A!ele po tretji seriji na izpadanje.
BRAVO
[img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

pa A!e rezultati:

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_09...703da9.pdf (240.4 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_3c...6c6748.pdf (240.3 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_55...e3e101.pdf (238.1 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_6b...55b43a.pdf (239 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_74...30f4ec.pdf (239.2 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_b5...5db481.pdf (237.8 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/2_f6...d60de6.pdf (238.4 KB)Â
[img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]
Rajko bravo! Pravi fenomen si v izdelavi raznoraznih priznanj in pohval, toda priporoÄ?am ti, da se vrneA! nazaj na pokale in medalje, ker to niso obletnice nekega gasilskega druA!tva, ampak strelska tekmovanja na katerih se poA!teno plaÄ?a A!tartnina. Ni mi tudi vA!eÄ?, da po konÄ?anem tekmovanju ne podeliA! zasluA3enih priznanj ampak prestavljaA! vse skupaj na naslednjo tekmovanje. A1elim oziroma A3elimo si, da bi delal po nekem ustaljenem redu, ki velja v svetu.

L.P.

Attached files [Image: 1279_f9fe550e774c1d173570806b9fa7ec6d.JPG]
capon vse Ä?estitke za fenomenalen uspeh.
Pa spet nobene pozornosti?
A koda, ni lepo.
Kaj pa z tekme 12.7.08 je bila A3e kakA!na podelitev??
Ali Ä?e nisi tam ne dobiA! niÄ? ???