Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Prestavitev Datuma Za Sodniški Seminar V Cowboy Shootingu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sodniški seminar za sodnike v cowboy shootingu se prestavi na jesen zaradi odsotnosti večine udeležencev.Novi datum bomo sporočili pravočasno.

Hvala za razumevanje,

Boro