Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Tekmovanje za praznik občine Mislinja - pištola, revolver
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
RAZPIS TEKMOVANJA ZA PRAZNIK OBČINE MISLINJA
PIŠTOLA - REVOLVER VELIKI KALIBER TER MK PIŠTOLA – REVOLVER


Strelsko društvo Dolič organizira ob prazniku občine Mislinja strelsko tekmovanje
dne sobota 30.06. 2012 začetkom ob 8 uri na strelišču v Doliču v naslednjih strelskih disciplinah.

Pištola veliki kaliber od 7,65 – 9mm, revolver 7,65 – 9mm ter pištola ali revolver
mali kaliber 22 proste izbire (ne glede na vrsto orožja – prosta izbira).

Pištola VK 5 strelov poizkus 10 strelov za oceno. Omejen čas za oceno 10 minut.
Revolver VK 5 strelov poizkus 10 strelov za oceno. Omejen čas za oceno 10 minut
Pištola ali revolver MK 10 strelov poizkus 10 za oceno. Omejen čas za oceno 10 minut
MK disciplino se strelja samo enoročno.

Propozicije:
Ekipe so lahko mešane po spolu in kategorijah tri članske, tekmuje lahko več ekip
iz istega društva. Posamezno se šteje vse tekmovalce v eno kategorijo.
Priznanja in nagrade: Ekipno: prva tri mesta pokali za pištola VK in pokali za
revolver VK ter kombinacija vse tri discipline.

Posamezno: medalje za prva tri mesta za vse tri discipline za kombinacijo posamezno pokali.

Prijavnina: za prijavo ene discipline je 20 € za dodatno drugo 5 € in tretjo 5 €.
V prijavnino je všteta malica z napitkom. Prijavnina se poravna na dan tekmovanja s pričetkom od 8h do 11 ure.

Prijave prosimo sprejemamo do 28. 06. Zaradi logistike priprav hrane.

Vodja tekmovanja Predsednik SD Dolič
Ivan Sevčnikar Franc Oštir

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2015...481fca.doc (316.5 KB)Â