Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Balkanska Liga
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
POZDRAVLJENI

Predzadnje kolo Balkanske lige v F-kasi bo v SLOVENIJI in sicer 30.Septembra 2012.Organizator ASZS ima rezervirano že eno strelišče poskusili pa bomo dobiti strelišče z večjo razdaljo.

Kaj je Balkanska liga?To je liga v kateri tekmujejo tekmovalci iz bivših bratskih republik/včasih tudi iz :Švice,USA.../in
sicer v skrajšani obliki/pomankanje strelišč/oziroma skrajšanih razdaljah v športnem streljanju F-klase.V tej disciplini se tekmuje v dveh kategorijah/TR in OPEN/najpomembnejša omejitev je teža in sicer za TR-8,25KG ter za OPEN-10kg.V TR lakhko tekmujete samo v vojaških kalibrih/.223 R.,.308W,7,62x54R.8x57JS,../.Kot eden od pobudnikov in začetnikov te lige lahko sklepam,da se je liga v zadnjih treh letih razvila tako v kvaliteti tekmovalcev kot v opremi,ki je vrhunska.Zanimanje za to vrsto streljanja se povečuje tudi pri nas vendar so tekmovanja bolj splošna in neorganizirana.Mogoče bo bolje naslednje leto,ko bo ASZS poskusila organizirati zainteresirane v komisiji za F-klaso.

Do sedaj so Slovenijo zastopali strelci,ki so bili zainteresirani in voljni financirati potovanja in tekmovanja v tujini.Na
našo srečo so vsi ti tekmovalci bili vrhunski strelci in so Slovenijo pripeljali na vrh te lige.ASZS je hotela narediti še korak dalje in ustanoviti reprezentanco v F-klasi.Tako bodo tudi tisti,ki se bodo kvalificirali imeli legitimno pravico/in dolžnost/
zastopati Slovenijo v tem športu po vsem svetu.Želeli bi ustanoviti 3 do 4 ekipe,ki bi nas lahko zastopale.

Tako bomo letos na strelišču v Slovenj Gradcu organizirali dve izbirni tekmi za sestavo Slovenske reprezentance v F-klasi.Prva taka tekma bo v nedeljo 8.07.2012 s pričetkom ob 8.00.Tekma bo organizirana po vzoru vseh večjih tekmovanj/vaganje orožja-če bo potrebno itn./.Vsak tekmovalec lahko tekmuje v obeh kategorijah.Tekmovalo se bo na 100M in 300M po 10strelov na razdaljo/to je skrajšana oblika/.Čas streljanja bo 30min za obe razdalji z poskusnimi streli.
Na drugem izbirnem tekmovanju se bo streljalo po 20 strelov na vsako razdaljo v času 50minut.To pomeni,da bo vsak tekmovalec eno kategorijo zaključil v 50minutah z 40+streli-tako tekmujemo v ligi in to bo generalka za to tekmovanje/Balkanska liga/.

Upam,da se vidimo na tekmi,ki bo seveda kot vsaka druga,vendar bodo strelci upam imeli še dodatno motivacijo za zmago.

Boro