Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: VABILO na strelsko tekmovanje *100m*300m*PRAKTIČNI SNIPER
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO na strelsko tekmovanje
* 100m * 300m * PRAKTIČNI SNIPER *


KRAJ: BAČ na POČKU - pri Pivki (45038'53.05 S 14015'56.44 V)
DATUM: 14. julij 2012 s pričetkom po 9 uri.


INFO: 070 734 625 [email protected]

DISCIPLINE:

VK 100m
Tarče za VK puško. Strelja se leže s prednjim naslonom.
15 strelov v času 20 minut. Za rezultat šteje 10 boljših zadetkov.


MS 100m
Tarče za MS 100. Strelja se leže s prednjim naslonom.
Poizkusne ter 10 za rezultat v času 20 minut.


VS 300m
Tarče za VS sniper. Strelja se leže s prednjim naslonom.
Poizkusne ter 10 za rezultat v času 20 minut.


Praktična Ostrostrelska Puška. Razdalja 150 - 400m.
Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih do kalibra 8 mm.
Dovoljena je uporaba vseh športnih pripomočkov (laserski merilniki razdalje, merilci vetra ipd).
Začetna pozicija leže, nabojnik v orožju, ne repertirano.
Tarče železne (padajoče, obračajoče ali viseče). Razdalje različne do 400m. Tri naloge.
Teče čas. Seštevek časa in vseh treh nalog da zmagovalca. Brez premikanja. Predvidoma potrebno cca 23 strelov.
1. Po signalu po vrsti po številka od 1 do 8 nato po 1 golob z desne nazaj (10+ strelov)
2. Po signalu najprej izvlečeš številko tarče (od 1 do [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img], po zadetku izvlečeš naslednjo,…itd (8+ strelov)
3. Po signalu čim hitreje zadeti vseh pet visečih tarč (5+ strelov)
Razdalje vseh tarč bodo znane na liniji.


PADAJOČE TARČE. VK puška odprti merki
Dovoljeni odprti in diopter merki.
Do 9 padajočih tarč. Velikost 33x33cm. Oddaljenost nad 100m. Strelski stav prosto.
Polnjenje (prvi nabojnik) do pet nabojev max. Začetna pozicija nabojnik v orožju, ne repertirano.
Šteje čas od signala do zadnjega strela.


ODLIČJA
Prvi trije tekmovalci v vsaki disciplini prejmejo odličja.

VABLJENI!
VARNOSTNA PRAVILA
OPOZORILO: STROGO PREPOVEDANA HOJA IZVEN OZNAČENIH POTI!
1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Dolgocevno orožje se prenaša ali v kovčku ali vidno prazno, z odprtim ležiščem, brez nabojnika, ter obrnjeno v zrak.
4. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
5. Varnostni koti pri dolgih razdaljah so majhni in jih je potrebno strogo spoštovati. Sodnik mora aktivno kontrolirati smer in možno nevarno obračanje ter preprečiti nevarnost.
6. Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO---NIHČE NE STRELJA”.
7. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem. Ravno tako strelivo.
8. Po koncu streljanja se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
9. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.
10. Proženje je omejeno na varno delovanje. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
11. Tekmovalci, ki streljajo iz istega orožja, so to dolžni povedati ob prijavi zaradi organizacije streljanja.
12. Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabših pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljša.
OBVESTILO!

Izmerili smo poligon.
Postavljene daljine bodo:
- 100m VK puška, 100m Mali Sniper, 300m Veliki Sniper
- Od 70 do 150m padajoče za VK puško.
- Od 200 do 400m za Praktični Sniper.
- Golobov bo malo: po en obvezen in po en za bonus.

Udeleženci tekme imajo po tekmovalnem delu možnost treninga od 100 do 1000 metrov.
Prinesite svoje tarče. Nekaj stojal bo na razpolago. Ali pa prinesite tudi te.

Streljalo se bo do 14 ure.

Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]