Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 23.8.2008 - Bohinjska Bela - precizno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
tule je razpis... [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

Attached files [Image: 2_7bc542498176a5776e23581ce12bc5e4.jpg]
Admin prosim za rezultate!
A1al jih A!e nimam. Verjetno jih bo prej dobil verby.
V vsakem primeru bodo gor takoj ko se pojavijo... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
tudi Verby jih se nima...zal... [img]{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif[/img]
Tekmovanje se je izvedlo na streliA!Ä?u Bohinjska Bela za pokal ElektronÄ?ek d.d., katerim se v imenu vseh nastopajoÄ?ih iskreno zahvaljujemo za njihovo sodelovanje.

Zahvala gre tudi vsem tekmovalcem, ki so se udeleA3ili tekmovanja in naredili prelepo vzduA!je. Glavno nagrado je prejel strelec Franci Vidmarz najboljA!im rezultatom na tekmovanju. Torej se vidimo na naslednji tekmi, datum bomo objavili na naA!i spletni strani.

PiA!tola VK:
1. Franci Vidmar 191
2. Robert IleniÄ? 183
3. A1iga Polajnar 179
4. Damjan KramarA!iÄ? 173
Boris Zafran 173
5. Vlado KrA3iÄ? 168
6. Jani Semrajc 169
7. Anton Lampelj 165
Matej GrginiÄ? 165
8. DuA!an SaraA3in 160
9. Vito Selan 159
10. Damir GrginiÄ? 150

Revolver VK:
1. Franci Vidmar 189
2. Anton Lampelj 179
3. Damjan KramarA!iÄ? 176
4. Robert IleniÄ? 173
5. Stane PetroviÄ? 169
6. Matej GrginiÄ? 167
7. Vito Selan 153
Vlado KrA3iÄ? 153
8. Branko Jagnje 152
9. Janez Semrajc 151
10. DuA!an SeraA3in 143

PuA!ka VK:
1. Ervin ÄOernuta 189
2. Branko Jagnje 187
3. DuA!an SeraA3in 181
4. Zlatko Kreft 172
5. A1iga Polajnar 167
6. Anton Lampelj 163
7. TomaA3 JevA!nikar 162
8. Stane PetroviÄ? 158
9. Vito Selan 154
10. Robert Strithoff 147

MK puA!ka (brez optike):
1. Boris Zafran 195
2. Vito Selan 191
3. Robert IleniÄ? 186
4. Damjan KramarA!iÄ? 172
5. Branko Jagnje 169
6. Anton Lampelj 163
7. BoA!tjan Mostar 162
8. A1iga Polajnar 154
9. Stane PetroviÄ? 114
10. Ervin ÄOernuta 90

Ostrostrelna puA!ka:
1. BoA!tjan Mostar 139
2. Franci Vidmar 137
3. Zlatko Kreft 135

Vsi prijavljeni tekmovalci v tej disciplini, niso izvedli tekmovanja, zaradi deA3ja.

Ekipno MK puA!ka:
1. ElektronÄ?ek 527
2. Sagittarius 512
3. Tajkuni 194

Ekipno puA!ka:
1. Tajkuni 528
2. ElektronÄ?ek 481
3. Sagittarius 465

Ekipno revolver
1. Sagittarius 502
2. ElektronÄ?ek 461
3. Tajkuni 350

Ekipno piA!tola
1. Sagittarius 534
2. ElektronÄ?ek 472
3. Tajkuni 415

Organizator SZPS - Slovenija
Vodja Tekmovanja: Zafran Boris