Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Gran Pri Turnir Streljastva - S K O P J E 07. 10. 2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Na prosnjo prijatelja objavljam spodnje vabilo za strelsko tekmovanje v Skopju, Makedonija!!

Tekmovanje izgleda zelo privlačno!

LP

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/307_...cbfe25.pdf (589.6 KB)Â