Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 6.9.2008 - Bile - Precizno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO ZVDS*ASZS*DVV

NA TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU
Tekma bo 6. septembra 2008 na poligonu BILE pri Postojni PriÄ?etek ob 10.00 uri (prijave od 8 do 12 ure)

Strelske panoge:
â€c PiA!tola VK OPEN Strelja se stoje 25m daleÄ? 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min
â€c Revolver VK OPEN –ENAKO KOT PIA TOLA
â€c MK puA!ka odprti merki (22l.r.) Strelja se leA3e 50m na ena+pet tarÄ? 5+5x3 strelov v Ä?asu 5+15min)
â€c MK puA!ka 50 optika (22l.r.) TarÄ?a ASZS 20x. Strelja se leA3e 50m po 1 strel na vsako tarÄ?o v Ä?asu 5+15min.
â€c VK puA!ka 100m odprti merki.TarÄ?e okrogle 50cm.Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.
â€c Mali Sniper 100m optika do 16x. TarÄ?e 1+5. Strelja se 5 pr. in 15 za rezultat (po 3 v tarÄ?o) v Ä?asu 5+15min.
â€c Veliki Sniper 300m OPEN. TarÄ?e okrogle 35cm. Strelja se 5 probnih in 15 za rezultat v Ä?asu 5+15min.

VSE PUA KE LEA1E
Naslon samo spredaj. Roka je lahko pod kopitom.
Vse naloge 5 probnih in 15 za rezultat!
Pred priÄ?etkom vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev predlaga enega strelca v sodniA!ko komisijo.
Prijave moA3ne od 8.00 do 12 ure.

PRIJAVNINA
15€ za prvo disciplino, nato 5€ za nadaljne.
Tekmovalci si strelivo priskrbijo sami.

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem.
Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla.
NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

Informacije na 070 734 625 Rajko ali [email protected] ………. VABLJENI !.

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_c5...819edd.doc (35.5 KB)Â
Zelo lepa tekma v lepem vremenu. Kuharica je dobila pohvale. Da ni bilo prometnega zamaska?
Se vidimo naslednjic! In rezultati?!

VrstniRed Priimek Ime Klub ToÄ?k x10 x9 x8 x7 x6 x5
1 FlorjanÄ?iÄ? MatjaA3 139 7 5 3
2 Cvetkovic Zoran SD Postojna 138 4 10 1
3 Korpar Miran 137 5 7 3
4 Cerar Damjan ZPE 137 4 9 2
5 Urh Igor SD Nanos 136 4 8 3
6 Mandelj A1iga 127 2 5 6 2
7 GajA!ek A tefan SD Rifnik 126 1 7 4 3 0
8 ÄOernuta Ervin 117 6 2 5 2
9 Johan Ivan SD Rifnik 111 3 4 0 5 1
10 Lesjak Rajko DVV JOD 105 2 3 5 3 2
11 Bezek Vlado SD Nanos 99 1 1 5 5 3
12 Lojk Nikolaj DVV JOD 96 1 2 1 3 3 2
13 Vovk Samo SD Nanos 88 1 5 3 4
14 BeliÄ? Jadran 86 1 2 4 4
15 Kodelja Ivan DVV JOD 84 2 2 3 4
16 Cazzola Luigi 83 1 3 2 2 1
17 AkrapoviÄ?Vital DVV JOD 79 1 3 2 3
18 PeroA!a Matej DVV JOD 76 1 3 1 4
19 Smerajc Vesna 74 1 3 2 1 2
20 Bem Branimir DVV JOD 72 2 3 5
21 Smerajc Jadranka 66 1 2 1 4
22 Tasić Roman SD IA!ka Vas 52 2 2 1

REVOLVER
1 Cerar Damjan ZPE 141 6 9
2 Korpar Miran 135 4 7 4
3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 134 3 8 4
4 GajA!ek A tefan SD Rifnik 124 2 6 4 1 1 1
5 Mandelj A1iga 119 1 2 7 5
6 Lesjak Rajko DVV JOD 103 3 3 2 3 4
7 BeliÄ? Jadran DVV JOD 83 1 1 3 2 4
8 Lojk Ivan DVV JOD 49 1 1 1 2

MK 50 odprti merki
1 Baranja Karlo SD Postojna 132 5 4 4 2
2 Bajc David SD Postojna 130 3 6 4 2
3 Baranja Jernej SD Postojna 124 1 5 6 3
4 Urh Igor SD Nanos 123 7 4 4
5 Lesjak Rajko DVV JOD 83 1 3 2 1 3
6 Kodelja Ivan DVV JOD 81 3 2 3 1
7 Bezek Vlado SD Nanos 74 3 4 2
8 BeliÄ? Jadran DVV JOD 72 2 1 4 2
9 Lojk Ivan DVV JOD 70 1 2 3 1
10 Tasić Roman SD IA!ka Vas 61 3 1 1 2
11 Bem Branimir DVV JOD 57 1 3 1
12 PeroA!a Matej DVV JOD 55 2 1 2
13 Lojk Nikolaj DVV JOD 53 1 1 3 2

MK 50 optika
1 KovaÄ?iÄ? UroA! 138 6 6 3
2 Mostar Bostjan LD A entvid 136 8 3 1 3
3 Kandare Damjan SD Cerknica 136 5 7 2 1 0
4 GajA!ek A tefan SD Rifnik 134 5 7 1 1 1
5 Sterle Marko SD IA!ka Vas 130 2 7 5 1
6 Bajc David SD Postojna 127 3 4 6 1 1
7 Baranja Jernej SD Postojna 127 2 5 6 2
8 Kandare Erik SD Cerknica 126 3 3 6 3
9 A ivc Jani SD IA!ka Vas 121 4 2 3 4 1 1
10 Urh Igor SD Nanos 119 4 7 3 1
11 Cvetkovic Zoran SD Postojna 115 3 1 4 3 3 1
12 LiÄ?ina Boro C45 111 1 1 7 4 0 1
13 Johan Ivan SD Rifnik 110 1 4 1 4 3 2
14 Lesjak Rajko DVV JOD 91 1 2 2 2 1 3
15 ÄOernuta Ervin 90 3 2 6 1
16 BeliÄ? Jadran DVV JOD 85 2 1 2 3 3
17 Cazzola Luigi 83 1 2 2 1 3
18 Lojk Nikolaj DVV JOD 73 2 1 5 1
19 Bem Branimir DVV JOD 72 1 1 4 2
20 Tasić Roman SD IA!ka Vas 56 1 0 2 2 1

VK 100 odprti merki
1 Bajc David SD Postojna 136 4 8 3
2 A ivc Jani SD IA!ka Vas 132 3 6 6
3 ÄOernuta Ervin 129 4 5 2 4
4 Sabadin Valter SD Obala 122 4 3 3 3 2
5 Johan Ivan SD Rifnik 118 0 7 3 3 1
6 Cazzola Luigi 84 1 3 2 2 2
7 Lesjak Rajko DVV JOD 83 3 2 4 2
8 AkrapoviÄ?Vital DVV JOD 71 2 2 1 3
9 Kodelja Ivan DVV JOD 60 3 1 4
10 Lojk Ivan DVV JOD 50 1 1 3

Mali SNIPER 100m
1 Mostar Bostjan LD A entvid 144 10 4 1
2 Kandare Erik SD Cerknica 142 9 4 2
3 Kandare Damjan SD Cerknica 142 8 6 1
4 KovaÄ?iÄ? UroA! 142 7 8
5 LiÄ?ina Boro C45 140 7 6 2
6 Sterle Marko SD IA!ka Vas 139 7 6 1 1
7 A ibiÄ? Gordan C45 134 7 3 3 1 1
8 A ibiÄ? Marko C45 130 3 5 6 1
9 Bajc David SD Postojna 129 5 4 3 1 2
10 Cvetkovic Zoran SD Postojna 128 3 6 3 2 1
11 Baranja Karlo SD Postojna 123 1 4 7 3
12 ZupanÄ?iÄ? Marko SOIT 119 2 4 3 4 1 1
13 Sabadin Valter SD Obala 119 6 5 1 3
14 Lesjak Rajko DVV JOD 110 2 4 2 1 2 3
15 Cerar Damjan ZPE 108 1 4 2 2 3 2
16 BeliÄ? Jadran DVV JOD 105 2 3 0 4 3 1
17 AkrapoviÄ?Vital DVV JOD 52 2 1 3

Veliki SNIPER 300m
1 KovaÄ?iÄ? UroA! 136 5 7 2 1
2 Sterle Marko SD IA!ka Vas 128 3 6 3 2 1
3 LiÄ?ina Boro C45 127 3 4 5 3
4 A ibiÄ? Marko C45 126 3 2 8 2
5 Mostar Bostjan LD A entvid 125 2 5 6 1 1
6 ZupanÄ?iÄ? Marko SOIT 125 2 5 6 2
7 Kandare Erik SD Cerknica 125 8 4 3
8 Kandare Damjan SD Cerknica 124 2 3 7 3
9 A ibiÄ? Gordan C45 122 4 4 2 2 1 2
10 Sabadin Valter SD Obala 119 3 3 3 2 4
11 FlorjanÄ?iÄ? MatjaA3 111 0 5 4 1 3 1

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_1b...37468e.pdf (119.8 KB)Â