Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: ISSF Finale svetovnega pokala 2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Finale se bo odvijalo od 20.-26.9. v Pragerskem.


Nastopili bodo tudi vsi štirje olimpijski prvaki iz Londona.

Maček ima poškodovano roko in je nastop še vprašljiv.

Vabljeni!