Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: STRELSKO TEKMOVANJE - 20.09.08 - MLAKE
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SZPS LJUBLJANA
Cesta na Vrhovce 4
1000 Ljubljana

ZADEVA: VABILO NA STRELSKO TEKMOVANJE - LIGA EMONA 2008 - 20.09.2008 ob 9 uri

S tem vabilom vabimo vse ljubitelje natanÄ?nega streljanja, da se ponovno udeleA3ijo nadaljnega tekmovanja - LIGA EMONA 2008.
V sodelovanju s SDVV in SK Strela organizira strelsko tekmovanje z oroA3jem velikega kalibra v soboto, dne 20.09. 2008, s priÄ?etkom ob 9 uri na streliA!Ä?u SV Mlake pri Vipavi. Ob tej priloA3nosti se zahvaljujemo celotnemu vodstvu SV, da so nam zopet zaupali uporabo streliA!Ä?a Mlake, ki je trenutno najbolj izpopolnjeno streliA!Ä?e v Evropi. S tem ste tekmovalci dolA3ni, za vestno in odgovorno ravnanje z oroA3jem na strelni liniji in samem streliA!Ä?u.

Tekmovanje se bo izvedlo v naslednjih panoA3nih strelskih disciplinah:
1. revolver VK v razdalji 25 m - koliÄ?ina strelov 20, Ä?as omejen 30 minut
2. piA!tola VK v razdalji 25 m - koliÄ?ina strelov 20, Ä?as omejen 30 minut
3. puA!ka VK na razdalji 100 do 200 m - koliÄ?ina strelov 20, Ä?as omejen 30 minut (odprti merki, dovoljen je tudi diopter)
Za vse te discipline se poiskusni streli lepijo.
4. MK puA!ka na razdalji 50 m - koliÄ?ina strelov 20, Ä?as omejen 30 minut (optika)
5. ostrostrelna puA!ka na razdalji 400 m - koliÄ?ina strelov 10, kaliber puA!ke ni omejen

Za dolgocevno oroA3je je doloÄ?eno, da se strelja z leA3eÄ?ega poloA3aja s sprednjim naslonom, razen ostrostrelne puA!ke, katere kopito bo lahko tudi podloA3eno (po izbiri vsakega posameznika).
Tekmovanje se bo izvedlo posamezno in ekipno, zato je zaA3eljeno, da se pravoÄ?asno prijavite zaradi organizacije tekmovanja. Pristopnina znaA!a skupaj 35€, to velja za tiste tekmovalce, ki bodo tekmovali posamezno in ekipno.
Za ostale tekmovalce ostane nespremenjeno kot do sedaj - 30€, s tem, da lahko tekmujejo v treh disciplinah.

Tokrat se bomo potegovali za pokal Mlake 2008, ki ga sponzorira podjetje "Graverstvo KOSI d.o.o." iz Ljubljane, ki je po svoji profesionalnosti in kvaliteti na samem vrhu. A1e vrsto let uspeA!no sodelujemo in vedno znova odliÄ?no poskrbijo, da so naA!i nazivi doseA3kov na pokalih in medaljah vrhunsko izdelani.

NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljene medalje in pokali. Tekmovalec z najboljA!im rezultatom na tekmi bo prejel lepo, bogato nagrado, ki jo podarja podjetje MOBITEL, d.d. iz Ljubljane, ki nas A3e vrsto let nagrajuje.

Za hrano in pijaÄ?o bo kot vedno odliÄ?no poskrbel naA! prijatelj Miran iz gostilnice Zmaj. Ponovno bo spet na jedilniku hrustljavo peÄ?en kozliÄ?ek in za popestritev, vipavski moA!t.

ZaA3eljeno je, da se tekmovanja udeleA3ijo vsi tisti, ki so do sedaj tekmovali v naA!i ligi, saj se rezultati vsake posamezne tekme seA!tevajo za skupni seA!tevek najboljA!ega strelca letoA!nje Lige Emone 2008.
V vednost: vsi ki se boste udeleA3ili tekme, prosimo, da se drA3ite toÄ?nega Ä?asa prijave, z zaÄ?ekom ob 9.30 uri

Lepo vabljeni.

Poslovna sekretarka: Petra Bricelj
Vodja tekmovanja: Boris Zafran
REZULTATI S TEKMOVANJA - 20.09.2008 - MLAKE PRI VIPAVI (LIGA EMONA 2008)

Vsem nastopajoÄ?im in ostalim udeleA3encem tekmovanja se kot organizator prav lepo zahvaljujem za lepo udeleA3bo in sproA!Ä?eno vzduA!je na tekmovanju.
Vse je potekalo brez zapletov ob pomoÄ?i Azre in Petre. Ob tej priloA3nosti se zahvaljujem tudi vsem sponzorjem, ki so prispevali nagrade (Mobitel d.d., Planet 9, ZaloA3ba Izolit, Graverstvo Kosi), predvsem pa bi se zahvalil vodstvu SV - MORS, ki so nam lepo pripravili streliA!Ä?e. Zahvala tudi naA!emu Ä?lanu Robiju, Miranu in njegovi ekipi, ki so poskrbeli, da smo bili lepo postreA3eni.

Rezultati po disciplinah:

1. REVOLVER VK - mesto - rezultat

1. FRANCI VIDMAR - 191
2. DAMJAN KRAMARA IÄO - 180
3. ANTON LAMPELJ - 175
4. VLADO KRA1IÄO - 171
5. ROBERT ILENIÄO - 169
6. STANISLAV PETROVIÄO - 165
7. RUDI POGAÄOAR - 161
8. VITO SELAN - 156
9. BORIS ZAFRAN - 153
10. BRANKO JAGNJE - 152
11. ZLATKO KREFT - 146
12. GORAN ÄOEKEREVAC - 145
13. BORIS DEMIÄO - 134
14. JOA1E AVGUSTINÄOIÄO - 130
15. METOD A AVS - 111

2. PIA TOLA VK

1. FRANCI VIDMAR - 193
2. ANTON LAMPELJ - 181
3. DAMJAN KRAMARA IÄO - 178
4. ROBERT ILENIÄO - 176
5. VLADO KRA1IÄO - 170
6. MILAN GASPARINI - 166
7. STANISLAV PETROVIÄO - 164
8. MIHA KLANJA ÄOEK - 158
9. BORIS ZAFRAN - 156
10. BRANKO JAGNJE - 153
11. JAN DOBNIKAR - 147
12. ERVIN ÄORNUTA - 145
13. TOMAA1 JEVA NIKAR - 143
14. RUDI POGAÄOAR - 142
15. JOA1E AVGUSTINÄOIÄO - 136

3. PUA KA VK

1. PETRA BRICELJ - 189
2. ANTON BORA TNAR - 184
3. ERVIN ÄORNUTA - 183
4. BRANKO JAGNJE - 181
5. BORIS ZAFRAN - 179
6. PETROVIÄO STANISLAV - 177
7. MITJA PINTARIÄO - 173
8. SAMO A AVS - 168
9. MILAN GASPARINI - 167
10. ANTON LAMPELJ - 166
11. DAVID MIRTIÄO - 161
12. METOD A AVS - 147
13. ZLATKO KREFT - 145
14. VALTER SABADIN - 140
15. RAJKO JANA KOVEC - 136

4. PUA KA MK - OPTIKA

1. ANTON BORA TNAR - 182
2. BORO LIÄOINA - 182*
3. IGOR PETRIÄO - 181
4. BOA TJAN MOSTAR - 179
5. RUDI POGAÄOAR - 165
6. DAMJAN KRAMARA IÄO - 161
7. TOMAA1 JEVA NIKAR - 159
8. ROBERT ILENIÄO - 157
9. ANTON LAMPELJ - 153
10. BRANKO JAGNJE - 146
11. ERVIN ÄORNUTA - 145
12. BORIS DEMIÄO - 137
13. MIHA KLANJA ÄOEK - 132
14. ROBERT ILENIÄO - 127
15. VITO SELAN - 126

15. OSTROSTRELNA PUA KA

1. FRANCI VIDMAR - 96
2. MARKO A IBIÄO - 96*
3. ZLATKO KREFT - 96*
4. RUDI POGAÄOAR - 94
5. GORDAN A IBIÄO - 92
6. BORO LIÄOINA - 92*
7. ANTON BORA TNAR - 91
8. VALTER SABADIN - 88
9. IGOR PETRIÄO - 87
10. BOA TJAN MOSTAR - 83

Ekipna uvrstitev:
URCA - tekmovalci - ANTON LAMPELJ, BRANKO JAGNJE, BORIS ZAFRAN
SAGITARIUS - tekmovalci - RUDI POGAÄOAR, ROBERT ILENIÄO, DAMJAN KRAMARA IÄO
KLUB 45 - GORDAN A IBIÄO, MARKO A IBIÄO, BORO LIÄOINA
KLUB 1991 - METOD A AVS, VITO SELAN, STANISLAV PETROVIÄO, SAMO A AVS

REVOLVER:
1. SAGITARIUS - 510 krogov
2. URCA - 478 krogov
3. KLUB 1991 - 432 krogov

PIA TOLA:
1. SAGITARIUS - 496 krogov
2. URCA - 490 krogov
3. KLUB 1991 - 401 krog

PUA KA MK:
1. SAGITARIUS - 483 krogov
2. URCA - 456 krogov
3. KLUB 1991 - 278 krogov

PUA KA VK:
1. URCA - 523 krogov
2. KLUB 1991 - 492 krogov

OSTROSTRELNA PUA KA:
1. KLUB 45 - 279 krogov

Vsem tekmovalcem iskrene Ä?estitke, za njihove doseA3ke.

Prav lepa hvala za sodelovanje, saj komaj Ä?akamo, da se zopet sreÄ?amo in si seA3emo v roke.
Torej se vidimo spet na naslednji tekmi.

Poslovna sekretarka: Petra Bricelj
Vodja tekmovanja: Boris Zafran