Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Državno Prvenstvo Br-50
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO

Vabimo Vas na Državno prvenstvo v BR-50.
Tekmovanje bo na strelišču Mošnje dne 6.oktobra 2012 s pričetkom ob 8.00/vaganje/-
Štartnina bo še po letošnjem ceniku/€25.
Tekmuje se po veljavnem pravilniku ASZS-BR-50.

Vljudno vabljeni,

ASZS [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
''Štartnina bo še po letošnjem ceniku ...''

A to pomeni, da bo drugo leto kot letos p'r plinu ? [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
ŠTARTNINA

Drugo leto se bodo šrartnine v ASZS zmanjšale.

Boro [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]