Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Državno Prvenstvo 100-300m BR
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
UBVESTILO

Zaradi zasedenosti in prezaposlenosti organizatorjev DP v BR 100-300M odpade.

Hvala za razumevanje,

Za ASZS:Boro
[img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]