Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Strelsko Prvenstvo Mali Kaliber 2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Spodaj je popravljeno VABILO!

Strelsko Prvenstvo Mali Kaliber 2012

Vabilo za vse ljubitelje streljanja na
Odprto strelsko tekmovanje s puško malega kalibra.


Sobota, 22. december 2012 Strelišče PETRIČEK pri CELJU
Pričetek ob 9 uri. Urnik prijav tekmovalcev: do 12 ure.

Dostop do strelišča: AC izhod Celje, levo skozi mesto do reke, takoj za mostom desno ob reki cca 2km
Strelišče je večinoma pokrito, strelci so na suhem. Razen v primeru zelooo slabega vremena tekma bo.DISCIPLINE

MK PUŠKA odprti merki 50m

MK PUŠKA diopter merki 50m

MK PUŠKA optični merki 50mPravila disciplin:

MK PUŠKA odprti merki 50m z ali brez naslona
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z odprtimi merilnimi napravami
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča standardna za MK puško 1+5. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 4 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže. Dve podkategoriji. Strelec pri prijavi izbere način streljanja.
- Leže z prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen. Pod kopito se lahko postavi katerikoli del ne strelne roke (dlan, podlaht, pest...). Ni dovoljena nobena dodatna oprema.
- Leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

MK PUŠKA diopter merki 50m z ali brez naslona
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z diopter merilno napravo
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča standardna za MK puško 1+5. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 4 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže. Dve podkategoriji. Strelec pri prijavi izbere način streljanja.
- Leže z prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen. Pod kopito se lahko postavi katerikoli del ne strelne roke (dlan, podlaht, pest...). Ni dovoljena nobena dodatna oprema.
- Leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

MK PUŠKA optični merki 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z OPEN merilnimi napravami (optika, red dot in pd)
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča za MK optiko 5+20. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 1 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže s prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen.
Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

Strelska pozicija mora biti vidna.
Sodnik 1x opozori strelca, če ne popravi pozicije, označi kot neveljaven rezultat.


OCENJEVANJE
• O vrstnem redu odloča po vrsti: seštevek vseh krogov; zadnja serija ali tarča (desni stolpec, spodnja desna tarče); več 10,9,8…itd
• V primeru dvoma se odloči v korist strelca. Za vse ostalo se smiselno upošteva ISSF pravila.

MEDALJE se podeli do petega mesta v disciplinah:
- MK odprti brez naslona
- MK odprti prednji naslon
- MK diopter brez naslona
- MK diopter prednji naslon
- MK optika

POKALE prejmejo tri najboljše ekipe v seštevku MK odprti brez + MK optika.
- Ekipo sestavlja do pet tekmovalcev iz istega kluba.
- Ekipo se prijavi pred pričetkom tekmovanja.
- Za rezultat se seštejejo trije najboljši rezultati ekipe v vsaki disciplini.

Tekmovalci se ne smejo dotikati tarč, dokler tarče niso pregledane in rezultat vpisan.
Po izidu začasnih rezultatov ima tekmovalec možnost pregleda in pritožbe zaradi napake.


VARNOST
Strelci-ke so dolžni spoštovati VARNOST in RED na strelišču.
Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem.
Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos orožja po poligonu samo v kovčku ali pa z odprtim ležiščem in s cevjo obrnjeno v tla. Neupoštevanje navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
Pritožb na te odločitve se ne upošteva.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!Informacije:
041667808 Marjan * [email protected];
070 734 625 Rajko * [email protected]


VABLJENI !.
Zaradi nekaj sprememb ponavljamo VABILO!

Strelsko Prvenstvo Mali Kaliber 2012

Vabilo za vse ljubitelje streljanja s puško malega kalibra na
Odprto strelsko tekmovanje.


Sobota, 22. december 2012 Strelišče PETRIČEK pri CELJU
Pričetek po 9 uri. Urnik prijav tekmovalcev: do 12 ure.


Dostop do strelišča: AC izhod Celje, levo skozi mesto do reke, takoj za mostom desno ob reki cca 2km
Strelišče je večinoma pokrito, strelci so na suhem. Razen v primeru zelooo slabega vremena tekma bo!DISCIPLINE

MK PUŠKA odprti merki 50m

MK PUŠKA diopter merki 50m

MK PUŠKA optični merki 50mPravila disciplin:

MK PUŠKA odprti merki 50m z ali brez naslona
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z odprtimi merilnimi napravami
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča standardna za MK puško 1+5. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 4 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže. Dve podkategoriji. Strelec pri prijavi izbere način streljanja.
- Leže z prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen. Pod kopito se lahko postavi katerikoli del ne strelne roke (dlan, podlaht, pest...). Ni dovoljena nobena dodatna oprema.
- Leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

MK PUŠKA diopter merki 50m z ali brez naslona
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z diopter merilno napravo
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča standardna za MK puško 1+5. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 4 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže. Dve podkategoriji. Strelec pri prijavi izbere način streljanja.
- Leže z prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen. Pod kopito se lahko postavi katerikoli del ne strelne roke (dlan, podlaht, pest...). Ni dovoljena nobena dodatna oprema.
- Leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

MK PUŠKA optični merki 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih z OPEN merilnimi napravami (optika, red dot in pd)
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
• Tarča za MK optiko 5+20. Strelja se poizkusne in 20 za rezultat (po 1 na tarčo) v skupnem času 30 minut.
• Strelja se leže s prednjim naslonom in z ramena strelca. Zadnji naslon ni dovoljen.
Dovoljena vsa strelska oprema po pravilniku ISSF (strelski jopič, rokavice, jermen in drugo)

Strelska pozicija mora biti vidna.
Sodnik 1x opozori strelca, če ne popravi pozicije, označi kot neveljaven rezultat.


DODATNA DISCIPLINA MK HITROSTNO pištola/revolver 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst kratkocevnih orožij kalibra 22 l.r. po ZORO (cev do 30cm)
• Tarča R-50.
• Strelja se poizkusne strele v času 5 minut in tarčo zamenja. Nato sledijo tri serije na isto tarčo
o 1.serija: 5 strelov v 1 minuti
o 2.serija: 5 strelov v 30 sekundah
o 3.serija: 5 strelov v 15 sekundah.

• Strelja se stoje eno ali dvoročno.
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.

DODATNA DISCIPLINA MK HITROSTNO polavtomatska puška 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst dolgocevnih orožij kalibra 22 l.r. z katerokoli merilno napravo
• Tarča R-50.
• Strelja se poizkusne strele v času 5 minut in tarčo zamenja. Nato sledijo tri serije na isto tarčo
o 1.serija: 5 strelov v 1 minuti
o 2.serija: 5 strelov v 30 sekundah
o 3.serija: 5 strelov v 15 sekundah.

• Strelja se leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema.
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.


OCENJEVANJE
• O vrstnem redu odloča po vrsti: seštevek vseh krogov; zadnja serija ali tarča (desni stolpec, spodnja desna tarča); več 10,9,8…itd
• V primeru dvoma se odloči v korist strelca. Za vse ostalo se smiselno upošteva ISSF pravila.

MEDALJE se podeli do petega mesta v disciplinah:
- MK odprti brez naslona
- MK odprti z naslonom
- MK diopter brez naslona
- MK diopter z naslonom
- MK optika
- MK hitrostno kratke cevi
- MK hitrostno dolge cevi


POKALE prejmejo tri najboljše ekipe v seštevku MK odprti brez naslona + MK optika.
- Ekipo sestavlja do pet tekmovalcev iz istega kluba.
- Ekipo se prijavi pred pričetkom tekmovanja.
- Za rezultat se seštejejo trije najboljši rezultati ekipe v vsaki disciplini.

Tekmovalci se ne smejo dotikati tarč, dokler tarče niso pregledane in rezultat vpisan.
Po izidu začasnih rezultatov ima tekmovalec možnost pregleda in pritožbe zaradi napake.

Poskrbljeno bo za toplo malice in pijačo.


VARNOST
Strelci-ke so dolžni spoštovati VARNOST in RED na strelišču.
Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu.
Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem.
Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos orožja po poligonu samo v kovčku ali pa z odprtim ležiščem in s cevjo obrnjeno v tla. Neupoštevanje navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
Pritožb na te odločitve se ne upošteva.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!


Informacije in predprijave:
041667808 Marjan * [email protected];
070 734 625 Rajko * [email protected]


VABLJENI !.
Na predlog strelcev se spremenijo pravila tekmovanja

Spremembe so samo v obeh dodatnih disciplinah!
Poveča se število serij in njihovo trajanje ter poveča se število strelov!


Ostalo ostane enako!

Strelsko Prvenstvo Mali Kaliber 2012
Ki bo v
Soboto, 22. decembra 2012 po 9 uri na Strelišču PETRIČEK pri CELJU

Dostop do strelišča: AC izhod Celje, levo skozi mesto do reke, takoj za mostom desno ob reki cca 2km
Po Google Mapu: 46.230381,15.233231
Strelišče je večinoma pokrito, strelci so na suhem. Razen v primeru zelooo slabega vremena tekma bo!


DODATNA DISCIPLINA MK HITROSTNO pištola/revolver 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst kratkocevnih orožij kalibra 22 l.r. po ZORO (cev do 30cm)
• Tarča R-50.
• Strelja se poizkusne strele v času 5 minut in tarčo zamenja. Nato sledijo serije na isto tarčo
o 1.serija: 5 strelov v 45 sekundah
o 2.serija: 5 strelov v 30 sekundah
o 3.serija: 5 strelov v 20 sekundah
o 4.serija: 5 strelov v 15 sekundah
o 5.serija: 5 strelov v 10 sekundah

• Strelja se stoje eno ali dvoročno.
• Začetna pozicija orožje pripravljeno na strel s prstom vidno odmaknjenim od sprožilca.
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.

DODATNA DISCIPLINA MK HITROSTNO polavtomatska puška 50m
• Dovoljena je uporaba vseh vrst dolgocevnih orožij kalibra 22 l.r. z katerokoli merilno napravo
• Tarča nestandardna x5.
• Strelja se poizkusne strele v času 5 minut. Nato sledijo 4 serije, vsaka na svojo tarčo
o 1.serija: 10 strelov v 45 sekundah
o 2.serija: 10 strelov v 30 sekundah
o 3.serija: 10 strelov v 15 sekundah
o 4.serija: 10 strelov v 10 sekundah

• Strelja se leže brez naslona. Dovoljena vsa strelska oprema.
• Začetna pozicija orožje pripravljeno na strel s prstom vidno odmaknjenim od sprožilca.
• Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.


Poskrbljeno bo za toplo malice in pijačo.

Informacije in predprijave:
041667808 Marjan *
070 734 625 Rajko * [email protected]


VABLJENI !.
Rezultati??
Iz prve roke sem zvedel, da bodo ti in še ostali rezultai takoj, ko se popravi zdravstveno stanje v "ansamblu".
Lep pozdrav!
V priponki so rezultati tekmovanja MK 2012 v Celju.
Tekma je bila v dokaj hladnem vremenu.
Tekmovalcev je bilo manj od pričakovanega.
Zato pa so se vsi ostali nastreljali dovolj.
Tekmo bomo še ponovili, ob malo bolj lepem vremenu (brez kakšne discipline).
Tekmovalcem Čestitke za rezultate.

Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]


Ps.: Se opravičujem za kasne rezultate. Za izgovor sem porabil kar zdravje.

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...71b4c5.pdf (139.4 KB)Â