Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 11.10.2008 8.turnir lige v streljanju VK REVOLVER
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko društvo Ljubo Šercer
Kebetova 19
1000 LjubljanaRAZPIS
8. turnirja lige v streljanju z velikim kalibrom- REVOLVERSD LJUBO ŠERCER razpisuje 8. turnir lige v streljanju z VK REVOLVER, ki bo v soboto, 11. oktober 2008 na strelišču v Ljubljani, Rakovnik s pričetkom ob 9. uri.Tekmovanje bo v disciplini revolver - od kal. 0,32 do 0,38

Na turnirju je dovoljena uporaba športnih pištol tipa »HA¤mmerli«, »Walther« i.p.d. Uporaba oplaščenega streliva ni dovoljena.

Strelja se 5 poizkusnih strelov v času 5. minut in 6 serij po 10 strelov za oceno v času 10 minut na serijo. Strelja se lahko enoročno ali dvoročno, po izbiri tekmovalca.
Na tekmovanju se razen zgoraj navedenih izjem uporabljajo pravila ISSF.

Na turnirju bodo podeljene medalje: prvim trem strelcem in prvim trem strelcem, ki bodo streljali enoročno ter članom zmagovalnih ekip. Prve tri ekipe dobijo pokale.

Prijavnina znaša 25 eur‚ za strelca in se plača na dan tekmovanja najkasneje do 8:30 ure.
Strelci in strelska društva prijavljeni do srede, 8. oktobra pisno ( na naslov : Mihael Jurkovič, Kebetova 19, 1000 Ljubljana ) ali po e-pošti na naslov: [email protected] ali [email protected], [email protected] , bodo na turnirju imeli zagotovljeno tudi malico.
Društva, ki so tekmovalce prijavili pisno ali po elektronski pošti so dolžna prijavnino poravnati tudi v primeru neudeležbe tekmovanja. Do poravnave obveznosti ne morejo nastopati na naslednjih turnirjih.
Informacije: tel. 041 / 952 132 (od 20:00 21:00 ure)- Anton Lesar

Ker je 8. tekma tudi zadnja finalna tekma lige 600 v tej sezoni, bomo podelili priznanja najboljšim trem posameznikom in ekipam, (medalje in pokali) za dosežene rezultate v seštevku lige, ločeno za VK PIŠTOLA in VK REVOLVER!

V Ljubljani, dne 29. september 2008 Predsednik SD Ljubo Šercer
Mihael Jurkovič