Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Praznična ponudba!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ob zaključku leta smo tudi v našem podjetju pripravili še posebej ugodno ponudbo določenih artiklov z visokimi popusti.

Ponudbo lahko preverite na naslednji povezavi:

Praznična ponudba!!


Nakup lahko opravite preko spleta, tega foruma, e-poštnega naslova: info@optik-trade.si ali telefona: 031 770 520.