Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: VABILO na Ponovoletni turnir in 1.kolo Zimske PrimLige12/13
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO na strelsko tekmovanje
PONOVOLETNI TURNIR 2013
in 1.kolo ZimskaLiga13
Tekmovanje bo na klubskem strelišču SD DUM DUM
Zgornje Gameljne 20, Ljubljana - Šmartno.

v SOBOTO 19. januarja 2013 s pričetkom po 9 uri
Prijava je možna do 13 ure.

Strelske discipline:

- Disciplina VK pištola

- Disciplina VK revolver

- Disciplina MK kratkocevno

- Disciplina MK serijska puška


Možno si bo izposoditi skoraj vse.
Info in prijave:
GSM: Marko 051309176 , Rajko 070734625
E-mail : [email protected] * [email protected]


VK Pištola 25m
Strelja se stoje eno ali dvoročno na razdaljo 25m. Uporablja se tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih strelov v času 5 minut. Za rezultat se strelja 2x10 strelov v času 2x10 minut.

VK Revolver 25m
Strelja se stoje eno ali dvoročno na razdaljo 25m. Uporablja se tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih strelov v času 5 minut. Za rezultat se strelja 2x10 strelov v času 2x10 minut.

MK Kratkocevno orožje 25m
Dovoljene so vse polavtomatske pištole ali revolverji kalibra 22 l.r. in največje dolžine cevi 6˝ (155mm).
Strelja se stoje eno ali dvoročno na razdaljo 25m. Uporablja se tarče ISSF. Ena za poizkusne in dve za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih strelov v času 5 minut. Za rezultat se strelja 2x10 strelov v času 2x10 minut.

MK Serijska puška 25m
Dovoljene so nepredelane serijske MK puške (Brno2, CZ, TOZ-17, Baikal…) z odprtimi merilnimi napravami. Strelja se stoje.
Uporablja se nestandardne tarče za MK puško stoje. Ena za poizkusne in štiri za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih strelov v času 5 minut. Za rezultat se strelja 4x5 strelov v času 2x10 minut.

Medalje za prve tri v vsaki disciplini.
Za prve tri v seštevku VK pištola in VK revolver
pokali za naj strelce Ponovoletnega turnirja 2013!


Predvidena je podelitev odličij za dosežke v ligi PrimLiga2012.

VABLJENI! VABLJENI! VABLJENI! VABLJENI! VABLJENI!

VARNOSTNA PRAVILA
1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
4. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem.
5. Po koncu streljanja se mora strelec odmakniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
6. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem.
7. Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
Strelska tekma v preciznem streljanju
Klubsko strelišče SD DUM DUM
Zgornje Gameljne 20, Ljubljana - Šmartno.

SOBOTA 19. januar 2013
Pričetek po 9 uri

Strelske discipline:

- VK pištola

- VK revolver

- MK kratkocevno

- MK serijska puškaStrelci ki imajo v soboto 19. 01. 2013 druge obveznosti ali želje,
lahko odstrelijo za rezultat
v Petek 18. 01. 2013!

Obvezna telefonska prijava in dogovor o urniku:
MARKO 051 309 176.
VABLJENI!

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...754d2d.doc (37 KB)Â