Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: CRNGROB 25 oktober OSTROSTRELSKA TEKMA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DRUŠTVO VOJNIH VETERANOV JOD113
Strelska sekcija Primorski veterani
ZVDS in ASZS

R A Z P I S

9. ODPRTEGA OSTROSTRELSKEGA TEKMOVANJA

V SOBOTO 25. oktobra 2008

Tekmovanje bo na vojaškem strelišču v Crngrobu
s pričetkom ob 10. uri (prijave od 9 do 12 ure)

Prijavnina za strelca znaša 15 EUR za prvo disciplino, kar zajema vse stroške organizacije tekmovanja (malica, pijača, tarče, sodniki in zavarovanje).
Tekmovalci, ki želijo tekmovati v več disciplinah za vsako naslednjo disciplino doplačajo 5 EUR.
Prijavnino poravnate ob prijavi pred pričetkom tekmovanja na strelišču.

Strelske panoge:
VK PIŠTOLA in REVOLVER 25m
• Strelja se stoje 25m eno ali dvoročno.
• Dovoljen kaliber od 7,65 do 0.45.
• Tarče okrogle bele 50cm.
• Poskusni streli se ne kažejo.
• Število strelov 20 v času 20min. Šteje 15 boljših strelov.

MK PUŠKA 50m odprti merki
• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk z odprtimi merilnimi napravami
• Strelja se leže z prednjim naslonom višine najmanj 20cm.
• Nestrelska roka je lahko pod kopitom. Kopito se ne sme dotikati tal.
• Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
• Vsak tekmovalec ima na razpolago 4 MK tarče, eno poskusno in tri za oceno.
• Strelja se 5 strelov na vsako tarčo. Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.

MK PUŠKA 50m optika
• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk z optičnimi ali diopterskimi merilnimi napravami
• Strelja se leže z prednjim naslonom višine najmanj 20cm.
• Nestrelska roka je lahko pod kopitom. Kopito se ne sme dotikati tal.
• Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
• Vsak tekmovalec ima na razpolago 1 tarčo MK ASZS z 20 polji. 5 poskusnih na levi in 15 na desni.
• Strelja se po 1 strel na vsako tarčo. Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.

VK PUŠKA 100m odprti merki
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra .223 do .338 z odprtimi merilnimi napravami
• Strelja se leže z prednjim naslonom višine najmanj 20cm.
• Nestrelska roka je lahko pod kopitom. Kopito se ne sme dotikati tal.
• Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
• Tarče okrogle 50cm za vojaško puško s črnim poljem od kroga 6-10 ( premer črnega polja 255 mm).
• Strelja se 20 strelov v času 20min. Za oceno šteje 15 boljših strelov. Poskusni streli se ne kažejo.
• Razdalja 100 m.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.


MALI SNIPER 100m optika do 16x
• Dovoljene so lovske in ostrostrelne puške proste izbire s strelnimi daljnogledi z maksimalno 16-kratno povečavo, diopterji in rdečo piko.
Pri daljnogledih z večjo povečave se mora povečava blokirati na 16x z lepilnim trakom.
• Strelja se leže z prednjim naslonom višine najmanj 20cm.
• Nestrelska roka je lahko pod kopitom. Kopito se ne sme dotikati tal.
• Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
• Tarča ZVDS 1+5. Strelja se 5 pr. in 15 za rezultat (po 3 v tarčo).
• Razdalja 100 m.
• Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.

VELIKI SNIPER 300m OPEN
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra .223 do .338
• Strelja se leže z prednjim naslonom višine najmanj 20cm.
• Nestrelska roka je lahko pod kopitom. Kopito se ne sme dotikati tal.
• Razne dodatne podloge v rame ali pod komolce niso dovoljene.
• Vsak tekmovalec ima na razpolago tarčo okroglo 35cm in belo polje na levi strani z črno piko 4 cm.
• Strelja se do 5 probnih in 15 za rezultat v času 20min.
• Razdalja 300 m.
• Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.

ZA VSA OROŽJA: Proženje je omejeno samo na varno delovanje. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
Tekmovalci se ne smejo dotikati tarč ali sami šteti rezultata, dokler tarče niso uradno pregledane in rezultat vpisan.
Po izidu začasnih rezultatov ima tekmovalec možnost pregleda in pritožbe zaradi napake.
Pred pričetkom vsako od sodelujočih društev predlaga enega strelca v sodniško komisijo.
VARNOST
Strelci-ke so dolžni spoštovati VARNOST in RED na strelišču.
Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu.
Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem.
Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni.
Prenos orožja po poligonu samo v kovčku ali pa z odprtim ležiščem in s cevjo obrnjeno v tla.
Neupoštevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
Pritožb na te odločitve se ne upošteva.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

Informacije na 070 734 625 Rajko ali [email protected]
………. VABLJENI !.

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...b352fb.doc (61 KB)Â
OPOZORILO STRELCEM! [img]{SMILIES_PATH}/eusa_naughty.gif[/img]

ZARADI VARNOSTI VSEH NA STRELIŠČU JE POTREBNO UPOŠTEVATI NEKAJ PRAVIL! [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]

• Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
• PREMIK Z OROŽJEM PO POLIGONU MORA ZADOSTITI PRAVILOM ZA POPOLNOMA VARNO NOŠNJO *** BREZ NABOJNIKOV *** ODPRTI MEHANIZMI * * * VARNA SMER ***
• Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
• DOVOLJENA JE UPORABA SAMO POPOLNOMA VARNEGA OROŽJA
• NEHOTENI STREL (v varno smer)– 1. OPOMIN, DRUGI NEHOTENI STREL **ODSTRANITEV STRELCA**
• Streljanje se zaradi varnosti izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO*NIHČE NE STRELJA”.
• Strelska mesta določi organizator po vrstnem redu prijav.
• Tekmovalci, ki streljajo iz istega orožja, so to dolžni povedati ob prijavi zaradi organizacije streljanja.
• Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem. Ravno tako strelivo.
• Po sodniškem znaku za začetek se strelec vleže, napolni orožje in izvaja nalogo. Ko konča se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
• Sodnik preveri stanje orožja preden dovoli tekmovalcu nadaljevanje.
• Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabših pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljša.
• Če strelcu orožje zataji, lahko na varen način odpravi zastoj in nadaljuje z nalogo, vendar ne dobi zato dodatnega časa za izvajanje. Če se okvare ne da odpraviti, strelec ne more ponavljati vaje z drugim orožjem. Zapiše se dosežen rezultat.
• Če ostane orožje zaradi okvare napolnjeno je v diskreciji linijskega sodnika nadaljne ravnanje. Lahko dovoli tekmovalcu, da na varen način odnese orožje ali pa zaradi varnosti zadrži orožje na strelskem mestu do prekinitve. Tekmovalec se mora odstraniti iz strelskega mesta.

• PRAVILA STRELJANJA

• VSAK STRELEC STRELJA SAM (ostali nekaj korakov nazaj)
• PREDVIDENO ŠTEVILO NABOJEV (20) MORA PRED IN MED STRELJANJEM LEŽATI NA VIDNEM MESTU
• NE STRELJAMO BENCHREST DISCIPLIN
- KOPITO MORA BITI VIDNO ODMAKNJENO OD TAL
- NE SME BITI PODLOŽENO Z NIČEMER
- ROKA JE LAHKO POD KOPITOM, VENDAR SE DLAN NE SME DOTIKATI TAL
(Zaradi pritožb strelcev se bo to začelo STROGO upoštevati. Strelec bo dobil najprej osebni opomin, nato uradni opomin TER ODBITEK 5 TOČK PRI REZULTATU, nato se strelcu na karton napiše BENCH in njegov rezultat je izven konkurence)
• PREVERITE, ČE MERITE V SVOJO TARČO (če storite ali opazite napako, takoj sporočite linijskemu sodniku)
• TARČE POBIRAJO IN NAMEŠČAJO NOVE SAMO SODNIKI IN POMOČNIKI
• TARČ SE STRELEC NE SME DOTIKATI DOKLER NISO PREŠTETE IN VPISANE
• KRŠENJE TEGA POMENI NEVELJAVEN REZULTAT


ŽELIMO VAM VARNO IN USPEŠNO STRELJANJE! [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...2ee78d.pdf (16.8 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...ef08d5.pdf (111.4 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...2fca65.doc (36.5 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...6ee4a0.pdf (13.1 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...40ef4d.pdf (83.9 KB)Â http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...03adc8.pdf (361.3 KB)Â
MESTO Priimek Ime Klub/SD Rezultat 10x 9x 8x 7x 6x 5x
PIŠTOLA
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] Sitar Boris 148 13 2
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Koletnik Friderik 141 6 9
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Gajšek Štefan SD Rifnik 141 6 9
4 Kalšek Jernej 138 5 8 2
5 Smole Viktor SD Rifnik 137 6 5 4
6 Čresnik Alojz 137 5 7 3
7 Osterman Matej SD 131 3 5 7
8 Medič Vladimir SOIT 128 3 5 4 3
9 Čresnik Leopoldina 127 2 8 1 3 1
10 Kočar Tomaž 124 2 4 5 4
11 Terčič Bojan 118 2 3 4 3 3
12 AkrapovičVital JOD113 103 1 2 2 3 3 4
13 Kastelic Karel 97 1 1 1 3 5 3
14 Tasić Roman IškaVas 91 2 1 2 1 1 4 2
15 Krevsel Klemen 91 1 0 3 1 5 1 3
16 Cazzola Luigi IT 81 1 2 1 2 2 1 0
17 Lojk Nikolaj JOD113 78 1 2 1 0 2 2 3
18 Peroša Matej JOD113 75 1 1 2 1 1 3 1
19 Rovis Mario IT 74 1 1 2 1 0 2 2
20 Tajroski Subija 74 1 1 0 2 2 1
21 Belič Jadran JOD113 72 1 1 0 2 2 1 3
22 Gunjač Klavdij JOD113 67 0 2 1 1 3 1 0
23 Bem Branimir JOD113 63 0 1 1 3 1 2
24 Lojk Ivan JOD113 61 0 1 0 3 1 2 0
25 Kodelja Ivan JOD113 58 1 1 0 2 1 0 2
26 [img]{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif[/img] Grižon Klavdij 46 0 0 1 0 1 2 3

REVOLVER
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] Gajšek Štefan SD Rifnik 143 8 7
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Čresnik Leopoldina 142 7 8
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Čresnik Alojz 136 4 8 3
4 Smole Viktor SD Rifnik 135 7 4 1 3
5 Medič Vladimir SOIT 134 6 4 3 2
6 Presterl Brane 131 0 11 4 0
7 Masnec Božo Kopačev. 130 3 5 6 1
8 Terčič Bojan 130 1 8 6 0
9 Zalokar Mirko 123 0 7 5 2 1
10 Rovis Mario IT 114 2 3 3 2 4 1
11 Škof Tone Škofja L. 106 2 2 0 5 3 3
12 Lesjak Rajko JOD113 104 1 3 1 4 3 1 2
13 Kočar Tomaž 98 0 0 2 6 5 2 0
14 Cazzola Luigi IT 97 2 1 3 2 1 3 0
15 Lojk Ivan JOD113 81 0 2 1 3 2 0 3
16 [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img] Belič Jadran JOD113 79 0 1 1 3 2 1 4

MK odprti merki
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] Škof Tone Škofja L. 123 1 7 2 4 1
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Masnec Božo Kopačev. 122 1 6 3 4 1
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Kastelic Karel 118 1 6 5 0 1 1
4 Cazzola Luigi IT 102 1 1 4 2 3 3 1
5 Rovis Mario IT 101 2 2 3 1 2 1 3
6 Belič Jadran JOD113 100 2 3 1 2 3 0 2
7 Lesjak Rajko JOD113 100 1 3 2 1 3 3 1
8 AkrapovičVital JOD113 93 0 2 2 2 3 4 1
9 Lojk Nikolaj JOD113 93 0 2 3 1 3 3 2
10 Presterl Brane 92 0 0 3 3 3 5
11 Kodelja Ivan JOD113 79 0 0 3 2 3 1 4
12 Grižon Klavdij 79 0 0 0 4 4 3 1
13 Bem Branimir JOD113 77 0 2 0 3 2 1
14 Peroša Matej JOD113 72 0 1 1 3 2 1 3
15 Tajroski Subija 68 0 1 1 2 1 3
16 Lojk Ivan JOD113 59 0 0 0 3 2 1 4
17 [img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] Osterman Matej SD 50 0 0 0 1 0 5

MK optika
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] Gajšek Štefan SD Rifnik 144 10 4 1
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Sterle Marko Iška Vas 143 8 7
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Šivc Jani Iška Vas 140 6 8 1
4 Masnec Božo Kopačev. 133 7 2 4 1 1
5 Smole Viktor SD Rifnik 131 3 6 5 1 0
6 Frelih Gregor Iška Vas 123 2 6 3 1 3
7 Medič Vladimir SOIT 111 0 4 5 2 2 1
8 Terčič Bojan 110 1 2 4 3 4 1
9 Zalokar Mirko 103 0 2 5 1 4 2 1
10 Tasić Roman ška Vas 102 1 4 0 5 2 1 1
11 Rovis Mario IT 100 2 3 1 2 1 3 1
12 Lesjak Rajko JOD113 98 2 2 1 3 2 1 3
13 Belič Jadran JOD113 96 0 2 3 2 4 1 2
14 Lojk Nikolaj JOD113 81 1 1 2 1 3 1 2
15 Kodelja Ivan JOD113 77 0 1 3 1 2 2 2
16 Bem Branimir JOD113 71 0 0 2 2 3 1
17 [img]{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif[/img] Lojk Ivan JOD113 67 0 0 2 1 3 1 2

VK puska odprti merki
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] Kastelic Karel 144 9 6
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Presterl Brane 140 6 8 1
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Masnec Božo Kopačev. 132 4 6 3 2
4 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Škof Tone Škofja L. 132 4 6 3 2
5 Šivc Jani Iška Vas 131 5 3 5 2
6 Zejak Gojko 131 2 7 6
7 Jankovec Primož Cerkno 122 2 3 5 5
8 Rovis Mario IT 97 0 3 2 3 1 4 1
9 Cazzola Luigi IT 92 1 1 3 2 1 3 2
10 Akrapovi Vital JOD113 87 0 1 2 3 1
11 Grižon Klavdij 79 0 0 3 2 3 2 0
12 Kodelja Ivan JOD113 78 0 2 2 0 3 2 1
13 Lesjak Rajko JOD113 72 0 1 3 2 1 0 2
14 Bem Branimir JOD113 70 0 1 2 1 2 2
15 [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img] Lojk Ivan JOD113 61 0 0 3 1 2 1 0

Mali Sniper 100m
1 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] Zupančič Marko SOIT 139 8 4 2 1
2 [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] Sterle Marko Iška Vas 137 5 7 3
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Frelih Gregor Iška Vas 129 2 7 4 2
4 Zalokar Mirko 127 3 4 5 3
5 Cazzola Luigi IT 91 1 2 2 1 3 2 1
6 Lesjak Rajko JOD113 87 1 1 2 1 3 2 2
7 Rovis Mario IT 78 0 2 1 3 1 2 0
8 Lojk Ivan JOD113 74 0 0 3 3 2 1 0
9 Lojk Nikolaj JOD113 73 0 1 2 2 1 3 2
10 [img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img] Bem Branimir JOD113 64 0 1 0 2 2 2

Veliki Sniper 300m
1 [img]{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif[/img] Sterle Marko Iška Vas 142 8 6 1
2 [img]{SMILIES_PATH}/eusa_drool.gif[/img] Zupančič Marko SOIT 137 7 4 3 1
3 [img]{SMILIES_PATH}/icon_surprised.gif[/img] Frelih Gregor Iška Vas 137 6 5 4 0
4 Koletnik Friderik 120 2 5 1 6 0
5 Zalokar Mirko 112 1 4 4 2 2 1 0
6 Cazzola Luigi IT 70 1 2 1 0 2 1 1
7 Lesjak Rajko JOD113 69 1 1 0 2 1 3 1
8 Belič Jadran JOD113 64 0 1 0 2 1 3 2
9 Rovis Mario IT 61 0 2 1 0 2 1 1
10 [img]{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif[/img] Grižon Klavdij 54 0 0 1 1 2 0 3