Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 8.7.2006 Mlake -M98, PAP, ostrostrelna, benchrest, lovska...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DRUA TVO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO PRIMORSKI ODREDI

VABI NA DRUGI ODPRTI

VETERANSKI STRELSKI TURNIR
â€o MLAKE-II - JULIJ 2006 â€o


V prilogi vam poA!iljamo razpis »Odprtega Veteranskega strelskega turnirja » v streljanju z naslednjim oroA3jem:

â€c PuA!ka velikega kalibra (48/98 in podobno)
â€c VojaA!ka ostrostrelska puA!ka M76 kal.7,9mm
â€c PAP
â€c Ostrostrelska puA!ka proste izbire
â€c Ostrostrelska puA!ka proste izbire Benchrest
â€c Lovska puA!ka
â€c PiA!tola/revolver velikega kalibra
â€c IMELI BOMO PRIKAZ NOVEGA NAČINA PRECIZNEGA HITREGA STRELJANJA Z PIA TOLO (sodelovanje brezplačno-prinesite piA!tole). PRAKTIČNO DARILO!


Organizator tekme je DRUA TVO VOJNIH VETERANOV JOD113

Tekmovanje bo izvedeno v soboto 8. Julij-a 2006 na streliA!ču MLAKE pri VIPAVI s pričetkom ob 08.00 uri zjutraj.

Prijave poA!ljite na E-mail : [email protected] ali SMS na GSM 041/734-625 ali pismeno na naslov: DRUA TVO VOJNIH VETERANOV JOD113
Cesta I. Istrske brigade 4
6276 POBEGI
Prijava je moA3na na dan tekme do 10 ure.

Kontaktna oseba: g. Rajko Lesjak GSM 041 734 625

Prijavnina po strelcu znaA!a 5.000,00 SIT in zajema tri strelske kategorije , kar vključuje stroA!ke organizacije tekmovanja (sodniki, pokali, medalje, tarče, malica, 1x pijača ) .
Ostale se doplača 1000sit po kategoriji. MoA3no popravljanje razultata se doplača 1000sit. Velja novi rezultat.
Veterani, pripadniki SEVER-ja, TO-ja, MORS-a, MNZ-ja ter člani ZVVS imajo 20% popust na začetno prijavnino. IzkaA3ejo se z veljavno izkaznico pred vplačilom prijavnine.
Prijavnino se poravna pred tekmo .
Ob plačani prijavnini ob prijavi ekip ali posameznikov pred tekmo, boste prejeli tudi kupone za malico in pijačo.)PRAVILA TEKMOVANJA

1. SPLOA NI POGOJI :


â€c Tekmovanje iz posameznih oroA3ij se izvaja ločeno
â€c Rezultati se vodijo ekipno in posamično
â€c Ekipe A!tejejo tri člane ne glede na spol
â€c Za ekipni rezultat se rezultati posameznikov seA!tevajo
â€c Vodje ekip potrdijo prijavo pred začetkom tekmovanja

Morebitne nesporazume in spore reA!ujejo sodniki na podlagi pravilnika. Za pregled nad samo tekmo se pred tekmovanjem določi tričlanska A3irija ( vodja tekmovanja in dva zunanja tekmovalca ).

1. PuA!ka velikega kalibra (48/98 itd)

â€c Strelja se na razdalji do 200m brez optike
â€c Strelja se v ostrostrelsko tarčo 50x50 cm
â€c Strelja se 15 strelov v skupnem času 20 minut - A TEJE 10 BOLJA IH STRELOV
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom !
â€c Naslon do debeline 8cm v prvi četrtini oroA3ja
â€c Kopito puA!ke mora biti vidno dvignjeno od tal, druga roka na kopitu ali rami! Ni dovoljeno nobenih podstavkov ali podobno.
â€c Strelci, ki ne bodo upoA!tevali pravil, bodo streljali izven konkurence!

2. VojaA!ka ostrostrelska puA!ka M76

â€c Strelja se na razdalji do 200m z originalnim 4xZRAK ali brez daljnogleda
â€c Strelja se v ostrostrelsko tarčo 50x50 cm
â€c Strelja se 15 strelov v skupnem času 20 minut - A TEJE 10 BOLJA IH STRELOV
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom !
â€c Naslon do debeline 8cm v prvi četrtini oroA3ja
â€c Kopito puA!ke mora biti vidno dvignjeno od tal, druga roka na kopitu ali rami! Ni dovoljeno nobenih podstavkov ali podobno.
â€c Strelci, ki ne bodo upoA!tevali pravil, bodo streljali izven konkurence!

3. Polavtomatska puA!ka PAP

â€c Strelja se na razdalji do 100m brez daljnogleda
â€c Strelja se v tarčo 50x50 cm
â€c Strelja se 15 strelov v skupnem času 20 minut - A TEJE 10 BOLJA IH STRELOV
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom !
â€c Naslon do debeline 8cm v prvi četrtini oroA3ja
â€c Kopito puA!ke mora biti vidno dvignjeno od tal, druga roka na kopitu ali rami! Ni dovoljeno nobenih podstavkov ali podobno.
â€c Strelci, ki ne bodo upoA!tevali pravil, bodo streljali izven konkurence!


4. Ostrostrelska puA!ka proste izbire

â€c Strelja se na razdalji do 400m
â€c Strelja se v belo tarčo 35cm s črnim krogom ob robu
â€c Strelja se 15 strelov v skupnem času 20 minut - A TEJE 10 BOLJA IH STRELOV
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom !
â€c Naslon do debeline 8cm v prvi četrtini oroA3ja
â€c Kopito puA!ke mora biti vidno dvignjeno od tal, druga roka na kopitu ali rami! Ni dovoljeno nobenih podstavkov ali podobno.
â€c Strelci, pri katerih bo način streljanja nepregleden, se bodo A!teli kot benchrest tekmovalci

5. Ostrostrelska puA!ka proste izbire Benchrest

â€c Strelja se na razdalji do 400m
â€c Strelja se v belo tarčo 35cm s črnim krogom ob robu
â€c Strelja se 15 strelov v skupnem času 20 minut - A TEJE 10 BOLJA IH STRELOV
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom !
â€c Kopito puA!ke je lahko podloA3eno z do 5cm soft naslonom! Ni dovoljeno nobenih nastrelitvenih ali trdih podstavkov. OroA3je mora biti gibljivo in ne vpeto.

6. Lovska ostrostrelna puA!ka

â€c Streljanje je posamično !!!!!!
â€c Strelja se na POSEBNO ostrostrelsko tarčo, ki je sestavljena iz 5 tarč in obrobljene poizkusne
â€c Strelja se 3 preizkusne ter 5x2 strela na razdalji 100m v skupnem času 20 min
â€c V vsaki tarči se A!teje samo po 2 strela
â€c Strelec strelja leA3e z naslonom do 8cm debeline ali na nogicah
â€c Kopito puA!ke mora biti vidno dvignjeno od tal, druga roka na kopitu ali rami!
â€c PuA!ka ne sme leA3ati v posebno prirejenem "BENCH" kopitu ali posebnem bloku za nastrelitve prirejenem za ostrostrelsko puA!ko!!!
â€c Prijavnina je 2000 SIT
â€c Strelec ima moA3nost do 3 X ponavljanja s ponovnim plačilom po 1000 SIT
â€c Za pokal se A!teje en najboljA!i rezultat

6.PIA TOLA ali REVOLVER velikega kalibra

â€c Strelja se na 25m razdalje na tarče 50x50cm
â€c Streljanje je posamično
â€c Strelja se stoje eno ali dvoročno
â€c Strelja dvakrat po 12 strelov v času 2x10 min
â€c Poskusnih strelov se ne pokazuje
â€c V vsaki tarči se A!teje 10 boljA!ih strelov

Tekmovalci ne pregledujejo tarč, dokler komisija ne preA!teje in vpiA!e rezultate.
Potem je 30 minut časa za pregled rezultatov in reklamacije. O njih odloča sodniA!ka trojka izkuA!enih strelcev. V primeru dvoma se upoA!teva za tekmovalca boljA!i rezultat.


Razglasitev rezultatov 30 minut po končani tekmi .