Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Pokal Loka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko društvo »KOPAČEVINA«
Škofja Loka – Trata
Frankovo naselje 74


in

Strelsko društvo Škofja Loka
Partizanska 41
4220 ŠKOFJA LOKA Škofja Loka, 4.4.2013


RAZPIS

Strelsko društvo Kopačevina in Strelsko društvo Škofja Loka pod pokroviteljstvom Zavoda za šport Škofja Loka organizirata izvedbo 18. Strelskega tekmovanja za

POKAL LOKA

v soboto 20. aprila 2013 na vojaškem strelišču Crngrob s pričetkom ob 8.30 ure.


Tekmuje se z ognjenim orožjem na 50, 100 in 300m z in brez naslona.
1. Dovoljeno orožje 50m:
a. MK serijska in standard puška vseh znamk z odprtimi merki brez naprožil
b. Tarča : Malokalibrska – poskusna in 4 za oceno
c. Strelja se iz prednjega naslona neomejeno število poskusnih in 20 strelov za oceno
d. Skupni čas streljanja je 40 min.
2. Dovoljeno orožje 100m: za Pokal Loka
a. Dovoljena so vsa repetirna orožja z odprtimi merki od kalibra 6.5 do 8mm brez naprožil, ki so bila v oborožitvi armad do 1965 leta brez predelav.
b. Tarča za vojaško puško – premer črnega polja 207mm
c. Strelja se neomejeno poskusnih strelov v poskusno in 2x 10 strelov v tekmovalno tarčo
d. Skupni čas streljanja je 40 min
e. Strelja se brez naslona po pravilih SZS
f. Tekmovanje v tej disciplini je ekipno in posamezno
g. Za to disciplino so potrebne predprijave
3. VK puška open 100m
a. V tej disciplini se lahko uporabljajo vsa ostala orožja od kalibra .222 do 8mm, repetirna in polavtomatska z odprtimi mehanskimi merki
b. Dovoljena so lovska orožja in orožja z varmint cevmi
c. V tej disciplini lahko sodelujejo tudi vsa orožja iz točke 2 s tem, da se jim rezultat šteje iz prejšnje točke
d. Strelci, ki bi sodelovali na ta način, morajo navesti to v predhodnih prijavah
e. Strelja se iz prednjega naslona, kopito vidno v rami z roko pod kopitom neomejeno strelov v poskusno in 2x 10 v tekmovalno tarčo v času 40 min
f. Tarča za vojaško puško s premerom črnega polja 207mm
4. VK puška z optiko 100m
a. Dovoljena so vsa orožja z optiko in varmint cevmi z varnim proženjem
b. Strelja se iz prednjega naslona, zadaj roka pod kopitom in v rami
c. Strelja se neomejeno poskusnih strelov v poskusno tarčo in po 3 strele v 5 tekmovalnih tarč
5. VK puška z optiko 300m
a. Ista orožja in propozicije kot točka 4
b. Tarča 1x poskusna in tarča iste velikosti kot za vojaško puško z izpraznjenim črnim poljem
c. Na tekmovalno tarčo strelec izstreli 15 strelov za oceno
d. Čas streljanja 40min

Tekmovanje je razen vojaške puške pod točko 2, posamezno v vseh disciplinah. Za Pokal Loka, se razen prehodnega pokala, podelijo za prve tri ekipe pokali, če je prijavljenih vsaj 5 ekip. V obratnem primeru, samo zmagovalni ekipi skupaj z medaljami. V vseh disciplinah, razen pod točko 2, prvi trije posamezniki prejmejo medalje.

Eventuelna potrebna pojasnila dobite na naslov: SD Kopačevina Škofja Loka,
kontaktna oseba
Pavle Jereb, Binkelj 25, 4220 Škofja Loka, tel: 04 521 421 (zvečer) ali 041 541 705.

Vse, kar ni posebaj določeno v tem razpisu, veljajo pravila SZS.
Prijavnina na strelca znaša za prvo disciplino 15€, za vsako nadaljno pa 5€.

Posameznik se lahko prijavi na strelišču najkasneje do 11. ure za eno disciplino. Tekmovanje mora biti zakjučeno najkasneje do 13.30 ure.
V kolikor se pokaže upravičena potreba po spremembi teh pravil, si prireditelj pridržuje pravico do spremembe le teh.
S strelskim pozdravom »MUŠ«

Predsednik SD Kopačevina
Jereb Pavle
Rezultati tekme? LP