Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 15.6.2013 - Strelski turnir Bled
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za organizatorja objavljam obvestilo, da je jutri - 15.6.2013 na strelišču Mačkovec / Bohinjska Bela odprt strelski turnir.

Več informacij dobite pri organizatorju na tel. 031-611-666

Vabljeni. :)